Siipikarjatiloilla saa käyttää ainoastaan sellaisia torjunta-aineita, jotka on mainittu käytettäväksi karjasuojissa Tukesin ylläpitämässä kasvinsuojeluaineluettelossa.

Joidenkin tällä listalla olevien aineiden kohdalla lukee, että aineita saa käyttää karjasuojissa eli siis myös siipikarjatiloilla.

Käytettäviin aineisiin tulee aina tutustua tarkasti ja niiden käytössä tulee olla huolellinen. Esimerkiksi monia aineita saa käyttää ainoastaan eläintilojen ollessa tyhjinä. Useat aineista ovat myös myrkyllisiä sekä ihmiselle että ympäristölle ja siksi niitä tulee käyttää harkiten. Torjunta-aineiden käytössä on aina noudatettava valmistajan ohjeita.

Myös kyseisen tuotteen soveltuvuus torjuttavaan hyönteiseen tulee tarkistaa. Hyönteiset voivat myös kehittyä vastustuskykyisiksi torjunta-aineille, mikäli samaa torjunta-ainetta käytetään jatkuvasti.