• viruksen aiheuttama
 • aiheuttaa tautia kanoilla, kalkkunoilla, fasaaneilla ja viiriäisillä

Leviäminen

 • Virusta ennen kaikkea lannassa
 • Suhteellisen kestävä ympäristössä esim. sietää lämpöä
 • Säilyy tartuntakykyisenä pitkää ympäristössä ja voi levitä välineiden mukana
 • Oireettomien virusta kantavien eläinten mukana
 • Kana erittää virusta munan sisään ennen kuin on itse kehittänyt vasta-aineita tautia vastaan eli tauti voi levitä myös desinfioitujen munien mukana
 • Munan sisässä tartunnan saaneet poikaset voivat levittää tartuntaa haudontakoneessa ja myöhemmin kasvattamossa

Oireet – poikaset

 • Tartunta munan sisässä ? oireet ensimmäisten 10 päivän sisällä
 • Tartunta kuoriutumisen jälkeen ? oireet 2–5 viikon ikäisinä
 • 5–6 viikon iän jälkeen nähdään harvoin AE:n oireita
 • keskushermosto-oireita
 • tärinää ja liikkumisvaikeuksia
 • joskus tärinää ei esiinny tai niitä sitä havaitaan vain muutamilla yksilöillä
 • jäävät kyljelleen makaamaan ja kuolevat nestevajaukseen, ravinnon puutteeseen tai tallaantuvat
 • vähäoireiset linnut voivat parantua taudista
 • jopa 40–60 % parvesta voi sairastua ja kuolleisuus voi olla korkea

Oireet – aikuiset linnut

 • vastustuskyvyttömillä munivilla kanoilla muninta tippuu usein n. 5–10 %, mutta jopa 50 %:n muninnanlaskua on nähty joissakin tapauksissa
 • muninnan lasku kestää 5–14 vrk
 • isovanhempais ja vanhempaispolven kanat rokotetaan AE:ta vastaan
 • suositusten mukaan myös tuotantopolven kanat tulisi rokottaa
 • Rokotettu kana tuottaa vasta-aineita munaan ja nämä suojaavat poikasta herkimmän kauden yli (ensimmäiset 2–3 viikkoa)
 • Tautiin ei ole hoitoa ja pahasti oireilevat tulisi lopettaa.

 

Kuva tautiin sairastuneista eläimistä