• kokkidit ovat yksisoluisia Eimeria-suvun loisia
 • kanalla on 8 eri lajia
 • voivat selvitä ympäristössä kosteissa ja lämpimissä olosuhteissa viikkoja ilman isäntälintua
 • kokkideja esiintyy yleisesti lintujen ympäristössä
 • tautia esiintyy broilereilla, munivilla kanoilla ja kalkkunoilla sekä monilla muilla lintulajeilla.

Leviäminen

 • tartunta saadaan kanalassa/broilerhallissa tai likaisista kuljetuslaatikoista, kun linnut syövät infektiokykyisiä kokkidin munia
 • loiset tunkeutuvat suolen limakalvoon, eri lajit elävät suolen eri osissa
 • lisääntyvät useita kertoja jakaantumalla ja lopuksi suvullisen lisääntymisen kautta
 • lintu erittää kokkidin munia ulosteessaan 4–7 päivää infektion jälkeen
 • munien täytyy kypsyä ympäristössä tartuntakykyisiksi ennen kuin voivat tartuttaa uuden linnun
 • sopivissa olosuhteissa esim. +25–30°C:ssa kosteissa ja hapekkaissa olosuhteissa kehittyminen vie 1–3 päivää.

Oireet

 • pieni määrä kokkideja ? lievät oireet tai oireeton
 • loiset vaurioittavat suolen limakalvoa
 • ripuli
 • verta ulosteessa
 • kuivuminen
 • anemia
 • heikentynyt ravintoaineiden hyväksikäyttö ? laihtuminen
 • voi aiheuttaa vaihtelevaa muninnan laskua munintakanoilla
 • emolta saadut vasta-aineet suojaavat osittain ensimmäisten elinviikkojen aikana
 • sen jälkeen huono suoja ? nuoret yksilöt sairastuvat useimmiten 3–6 viikon iässä
 • munintakanoilla voidaan tautia nähdä myös myöhemmässä vaiheessa.

Ennaltaehkäisy

 • broilereilla kokkidiostaatteja rehussa
 • munivien kanojen rokotus
 • rokotteessa eläviä, heikennettyjä kokkideja
 • jos pehku liian kuiva ? kokkidit eivät kierrä pehkun ja linnun välillä ? huono teho
 • hyvä hygienia ja pehkun laatu

Hoito

 • Korvaa tautitapauksissa kosteat ja likaiset kohdat pehkussa kuivalla ja puhtaalla pehkulla. Tämä vähentää kokkidien määrää ympäristössä ja näin lieventää tautipurkausta.
 • Tautipurkauksen jälkeen linnut tulevat vastustuskykyisiksi kyseiselle kokkidilajille, mutta voivat myöhemmin sairastua toisen lajin aiheuttamaan kokkidioosiin.
 • Antibiootteja voidaan käyttää vähentämässä toissijaisia tulehduksia.