siipikarjaliitto_kapea_vas

Jag beställer material för salmonellaprovtagning från Finlands Fjäderfäförbund.
Jag accepterar, att mina personuppgifter kan användas för att underhålla systemet. (Personuppgifter utlämnas inte till andra ändamål.)
Paketet innehåller anvisningar och material för provtagningar (för så många prover som ni har anmält), remissetiketter och sändningskartonger. Till priset hör också laboratorieanalyser, postavgifter, moms 24 % etc. Anmäla särskilt antalet träckprover/sockprover och dammprover i beställningen.

Det första provet tas när hönorna är 22-26 veckor gamla, och efter det tas prover vid 15 veckors mellanrum ända till produktionsperiodens slut. Om hönsen sänds till ett slakteri ska den sista provtagningen utföras under de sista fyra veckorna före slakten.
Kommunalveterinären ska göra en  inspektion en gång per år på djurhållningsplatsen och då ta salmonellaprov av alla de flockar som är i lämplig ålder eller i ett lämpligt prodktionsskede (prov ska tas åtminstone av en flock).  Till kommunalveterinärens tagna officiella prov hör också damm- eller strykningsdammprov. Provet ersätter en av flockens provtagningar.
(Vid inspektionen granskar veterinären också de andra hönshus på djurhållningplatsen, ehuru proven från alla inte tas, samt producentens bokföring av salmonellaproven, och skriver kunskaperna om alla på kontrollraporten.)
I småhönserier som säljer eller överlåter ägg endast direkt till konsumenten tas proverna två gånger per år, om antalet fåglar är minst 50, och en gång per år om antalet fåglar är mindre än 50 (ett träckprov av 150 g per varje flock i bur och ett par sockprover frän en flock fåglar som hålls på golvet eller i en inhägnad). Veterinären ska göra ett inspektionsbesök motsvarande vartannat eller vart tredje år. Där inkluderas dammprov eller strykningsdammprov.
Priset av ett vanligt träck-, sock- eller dammprov är 50 € för medlemmar och 60 € för andra kunder (inkl. moms).

captcha

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com