siipikarjaliitto_kapea_vas

Tunnettua ja turvallista suomalaista siipikarjanlihaa –lyhennelmä suomalaisen lihasiipikarjan hyvän tuotantotavan kuvauksesta

Sopimustuotannolla suunnitelmallisuutta

Suomessa siipikarjan lihaa myydään tuoreena ja pitkälle jalostettuna. Tuorelihan markkinat vaativat osaamista, koska raaka-aineen pitää olla laadullisesti erinomaista ja koko lihantuotantoketjun toimia suunnitelmallisesti.

Koko ketjun kattavat tuotantosopimukset takaavat lihasiipikarjatuotannon määrällisten ja laadullisten tavoitteiden täyttymisen. Ammattitaitoinen toiminta ja tiivis yhteistyö osapuolten kesken varmistaa tehokkaan tiedonkulun ja mahdollistaa toiminnan kehittämisen kuluttajien vaatimuksia vastaavaksi.

Suomalainen lihasiipikarjatuotanto on pitkälle erikoistunutta sopimustuotantoa, jossa on mahdollista tarvittaessa asettaa tuotannon tavoitteet lakisääteistä tavoitetasoa tiukemmiksi. Näin toimien voidaan laadun ohella kehittää tuotantoketjun kustannustehokkuutta ja taata tuotannon taloudellinen kestävyys.

Terveet linnut ja hyvät kasvatusolosuhteet

Suomessa on kansainvälisen mittapuun mukaan erinomainen siipikarjan terveystilanne, jonka ylläpitämiseen ovat alan toimijat sitoutuneet. Suomessa ei esiinny vakavia siipikarjatauteja. Hyvän terveystilanteen vuoksi suomalaisessa lihasiipikarjatuotannossa lintuja lääkitään vain tarvittaessa ja rokotetaan erittäin harvoin.

Kasvatuksen aikainen tarkka seuranta varmistaa lintujen hyvinvoinnin. Siipikarjan munitus- ja kasvatushalleissa pitkälle automatisoitu ruokinta ja olosuhteiden hallinta vapauttaa hoitajan olosuhteiden aistinvaraiseen arviointiin ja lintujen käyttäytymisen seurantaan.

Siipikarjan rehujen pääraaka-aineet ovat vehnä, ohra, kaura ja soija. Rehuissa ei käytetä kasvua edistäviä antibiootteja.

Lihasiipikarja kasvatetaan lattiakasvatuksena. Tämä tarkoittaa sitä, että linnut saavat olla munittamoissa ja kasvattamoissa vapaana kuivikkeen päällä. Emolinnuilla on pesät munintaa varten.

Suomalainen siipikarjanliha on turvallista

Suomalainen siipikarjan liha on turvallista. Erinomaisen lihahygienian varmistustyö alkaa jo alkutuotannosta. Turvallisuus taataan edellä mainittujen kasvatukseen liittyvien asioiden lisäksi koko tuotantoketjun kattavalla tiukalla valvonnalla ja ennaltaehkäisevillä terveydenhuoltotoimilla. Tiheä näytteidenotto ketjun jokaisessa vaiheessa varmistaa toimien tehokkuuden. Esimerkiksi salmonellabakteereita ei lihasiipikarjatuotantoketjussa esiinny juuri lainkaan ja kampylobakteeria erittäin vähän.

Siipikarjan kasvatustilat puhdistetaan huolellisesti jokaisen kasvatuserän välillä.

Yhteispeli ympäristön hyväksi

Suomessa siipikarjarakennukset ovat luvanvaraisia ja eläinperäisten sivutuotteiden käsittely on tiukasti ohjeistettu.

Lisätietoja:

Suomen Siipikarjaliitto ry, Ilkka Raukola (050-3083255)
Tiina Harrinkari (040-7001597)

Tutustu tuotantotapakuvaukseen!