siipikarjaliitto_kapea_vas

Sirpa Ali-Yrkkö
5.11.2003

TIEDOTE:

Munivien kanojen suojelua koskeva EY-direktiivi edellyttää, että tämän vuoden kesäkuun alusta lähtien kananmunia on saanut tuottaa vain rekisteröidyssä kanalassa. Velvoite koskee kaikkia kanaloita niiden koosta riippumatta, myös ns. poikkeusalueella. Rekisteröityminen ei ole pakollista, mutta suotavaa munantuottajille, jotka tuottavat kananmunia omaan käyttöönsä tai myyvät niitä vain suoraan kuluttajille.

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt viime vuoden lopulla kirjeen ja rekisteröitymislomakkeen munantuottajille. Lomake on pitänyt palauttaa täytettynä kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, joka on vienyt tiedot ministeriön tietopalvelukeskuksen (TIKE) rekisteriin, josta on tuottajalle annettu kanalatunnus. Kanalatunnus sisältää ensimmäiseksi numeron, joka ilmaiseen kanalan tuotantotavan: 0 = luonnonmukainen tuotanto, 2 = lattiakanala tai 3 = häkkikanala. Seuraavana tunnuksessa on Suomen kirjainkoodi FI ja sen jälkeen kanalan yksilöivä tunnisteluku. Kanalatunnus on esimerkiksi 3FI12345. Kanalalla voi olla useita kanalatunnuksia riippuen mm. tuotantotavasta.

Vuoden 2004 alusta lähtien on kaikissa EU-maissa merkittävä A-luokan kananmuniin tuottajan kanalatunnus. Merkitsemispakko ei kuitenkaan koske poikkeusalueella tuottajien luokittelemattomina kauppaan toimittamia kananmunia. Tämä asetus tuli voimaan 1.1. 2001, joten merkintävaatimukseen on jo saatu 3 vuoden siirtymäaika.

Maaseudun Tulevaisuudessa (27.10) oli kirjoitus torilla myytävien kananmunien leimaamisesta. Kirjoituksessa oli virheitä ja siitä on voinut saada erheellisen käsityksen, että myös A-luokan kananmunien merkitsemiseen on tulossa lisäsiirtymäaikaa 1.5 vuotta. Siirtymäaika vuoden 2005 heinäkuuhun koskee vain torilla myytäviä kananmunia.