siipikarjaliitto_kapea_vas

Komissio on hyväksynyt Etelä-Suomen viljelijöiden siirtymäkauden kansallisen tukiohjelman vuosiksi 2008—2013. Päätöksen myötä Suomi saa maksaa Etelä-Suomen viljelijöille kansallista tukea yhteisen maatalouspolitiikan tavanomaisten tukien lisäksi. Tuen perustana on Suomen liittymissopimuksen 141. artikla. Päätös syntyi Suomen viranomaisten kanssa käytyjen pitkien neuvottelujen jälkeen.

Suomi saa luvan myöntää normaalia enemmän investointitukea esim. tuotantorakennuksiin ja ?laitteisiin, eläinten hyvinvointiin ja luonnonsuojeluun. Nuoret viljelijät saavat ylimääräistä aloitustukea, ja tukea myönnetään myös maatilojen liiketoimintasuunnitelmien laatimiseen.

Vuonna 2008 Etelä-Suomen viljelijöille voidaan maksaa 93,30 miljoonaa euroa tulotukea kotieläintuotannon, puutarhaviljelyn sekä avomaanvihannesten ja tärkkelysperunan tuotannon aloilla. Tulotuen kokonaismäärä vähenee vuosittain, ja vuonna 2013 määrä on 62,93 miljoonaa.

Sika- ja siipikarjatalouden tulotuki irrotetaan tuotannosta vuodesta 2009 alkaen alan rakennemuutoksen helpottamiseksi. Karjankasvatustiloille maksetaan vuosittain 9,69 miljoonaa euroa tulotukea hehtaaritukena. Tuotantomäärän mukaan maksettujen tukien osuutta vähennetään kokonaisuudessaan, mikä on yhteisen maatalouspolitiikan tarkistettujen tavoitteiden mukaista.

http://www.mmm.fi/fi/index/ministerio/tiedotteet/080227_141tukipaatos.html