siipikarjaliitto_kapea_vas

Salmonellanäytteiden lähetys joulun aikaan / Provsändning till laboratoriet vid jultiden

Kanavan sopimuslaboratorio KVVY ei ota vastaan näytteitä jouluviikolla 52. Joulun alla tutkittavat näytteet olisi toimitettava laboratorioon 14. – 15.12. Heti joulun jälkeen toiminta alkaa normaalisti, mutta koska pyhäkausi vielä jatkuu, näytteet on syytä laittaa matkaan heti maanantaina 28.12. ja loppiaisviikolla 4.1. Varminta kuitenkin olisi, jos näytteitä ei tarvitsisi lainkaan lähettää noilla viikoilla 53 ja 1.
Laboratorionhan on asetuksen mukaan aloitettava salmonellanäytteiden analyysi
neljän vuorokauden kuluessa näytteenotosta.

Salmonellanäytteiden vienti laboratorioon
Näytteet voi myös itse kuljettaa laboratorioon. Raumalab ja Porilab kuuluvat
nykyisin KVVY:lle, jonka kanssa on sovittu, että Kanava-asiakkaiden näihin
laboratorioihin tuomat näytteet kuljetetaan tutkittavaksi Tampereelle. Kanavaan
kirjaamismenettely toimii vain Tampereella. Kanava-asiakkuus tunnistetaan
lähetetarroista, joiden käyttö on välttämätöntä näytteiden toimitustavasta
riippumatta.

Poikkeustilanteissa lähetettäessä Matkahuollon kautta
Jos jostain syystä näytteitä ei voida lähettää postissa, ne voi toimittaa laboratorioon Matkahuollon välityksellä. Kelta-mustaraitainen lähetyskotelo sopii sellaisenaan pakkaukseksi myös bussirahtiin, siinä on vaadittavat merkinnät valmiina. Näytteiden tulee olla pakattuna kahteen päällekkäiseen muovipussiin ja kiedottuna talouspaperiin, kuten postilähetyksissäkin.

Matkahuollon osoitekorttiin on laitettava merkintä:
UN 3373 BIOLOGINEN AINE, KATEGORIA B, 6.2
Paketin sisältö: laboratorionäytteitä
Laboratorion osoite:
KVVY
Patamäenkatu 24
TAMPERE

Matkahuolto perii lähettäjältä bussipaketin normaalirahdin lisäksi erikoiskuljetushinnan (postissa lähetettäessä postikulut sisältyvät Kanavan näytemaksuun). Jos tilalta lähetetään samalla kertaa useampi näyte, ne kannattaa pakata yhteen pahvilaatikkoon ja teipata päälle Siipikarjaliiton lähetyskotelon päälikansi, jossa UN-numero ym. merkinnät. Alin bussipakettimaksu kattaa lähetyksen 2 kilon painoon asti.
Lähetystunnuksen avulla paketin kulkua voi seurata Matkahuollon internetsivulla.
KVVY:llä on kuljetussopimus, eli näytteet viedään perille Tampereen laboratorioon. KVVY:n asiakaspalvelun puhelinnumero on 03 246 1208.

Suolinkaisnäytteiden lähetys joulun aikaan
KVVY-Porilab tutkii kanaloiden suolinkaisnäytteitä (ei sisälly Kanava-palveluun). Myös tämä laboratorio on kiinni jouluviikon 21.12. – 27.12. Ennen joulua viimeiset suolinkaisnäytteet tulisi siis toimittaa Poriin viikon 51 alussa (14. – 15.12.).
Suolinkaisnäytteet lähetetään osoitteella KVVY-Porilab, Tiedepuisto 4, A-rakennus, 3. kerros, 28600 Pori. Vastaanoton puhelinnumero on 03 2461 277.

Salmonellaprover vid jultiden
Kanavas kontraktlaboratorium KVVY tar inga prover emot under julveckan 52. De prover som bör undersökas före julen ska sändas till laboratoriet 14. – 15.12. Efter julen börjar verksamheten normalt, men på grund av helgar ska proverna sändas genast på måndagen 28.12. och följande vecka (före trettondagen) 4.1. Om möjligt, det bästa skulle vara att undvika provsändningen under veckorna 53 och 1.
Undersökningen av proven i laboratoriet ska i alla fall inledas senast 96 timmar från provtagningen.

I undantagsfall, om man inte kan sända salmonellaprover med post, kan dem sändas via Matkahuolto som bussfrakt. Den gul-svartrandiga sändningskartongen passar som förpackning, där finns redan erforderliga anteckningar. Proverna ska förpackas i dubbel plastpåsar och mjuk papper som fyllnadsmaterial i kartongen.

På adresskortet ska antecknas: UN 3373 BIOLOGINEN AINE, KATEGORIA B, 6.2
Innehåll: laboratorieprov
Mottagare och adress:
KVVY
Patamäenkatu 24
TAMPERE

Avsändaren ska betala normalfrakt av busspaket och tilläggspris för specialtransport (när man sänder med post, innehåller avgiften för provet också postkostnaden). Om man skickar flera prover på samma gång, kan dem förpackas i en större pappkartong, på vilken kan tejpas framsidan av sändningskartongen med UN-nummer och andra anteckningar. Det lägste priset av busspaket gäller t.o.m. 2 kg. Man kan följa paketets färd med försändelsekoden via Matkahuoltos internetsida.
KVVY har en transportavtal, vilket menar att proverna föras till Tammerfors laboratorium.
Telefonnumret till kundservice av KVVY är 03 246 1208.

Försändelse av spolmaskprover vid jultiden
KVVY-Porilab undersöker spolmaskprover från hönsgårdar (det här ingår inte till Kanava-service). Även detta laboratorium är stängt under julveckan 21.12. – 27.12. Före julen ska sista maskprover levereras till Porilab i början av veckan 51 (14. – 15.12.).
Maskproverna skall sändas till följande adress: KVVY-Porilab, Tiedepuisto 4, A-rakennus, 3. kerros, 28600 Pori. Telefonnumret till kundservice är 03 2461 277.