siipikarjaliitto_kapea_vas

Sika- ja siipikarjatalouden tukea, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotusta, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen kotieläinkorotusta ja eläinten hyvinvointikorvausta siipikarjalle hakeneiden on viimeistään 15. helmikuuta ilmoitettava tukien kohteena olevat eläinmäärät joko sähköisesti Vipu-palvelussa (https://vipu.mavi.fi) tai lomakkeella 461 tai 179.

Vuoden 2015 sika- ja siipikarjatalouden tuen eläinmäärän laskentajakso on kalenterivuosi 1.1.–31.12.2015, laskentapäivät ovat joka kuukauden 1. päivät. Siipikarjan keskimääräisen eläinmäärän laskennassa hallinto jättää pois eläinryhmittäin neljä pienintä laskentapäivän eläinmäärää tai enintään neljä nollamääräistä.Tukea voidaan myöntää hakijalle, joka täyttää vähintään eläintiheysvaatimuksen 0,35 ey per tukikelpoinen peltohehtaari. Ilmoitus Vipu-palvelussa tai lomakkeella 461.

Vuonna 2015 luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen eläinten laskenta-ajanjakso on poikkeuksellisesti 1.5.2015–31.12.2015. Eläinryhmittäisestä siipikarjan määrästä hallinto vähentää vuosikeskiarvon laskennassa neljä pienintä kuukautta pois ja laskenta tehdään siis neljän kuukauden keskiarvona. Eläintiheysvaatimus 0,35 ey/ha. Vipu-palvelu tai lomake 461.

Luonnonmukaisen tuotannon korvauksen kotieläinkorotus voidaan maksaa tilalle, joka on hakenut luonnonmukaisen tuotannon sitoumusta ja jonka eläintiheys on vähintään 0,3 eläinyksikköä sitoumushehtaaria kohti. Laskenta-aika kuten luonnonhaittakorvauksessa.

Eläinten hyvinvointikorvauksiin vuonna 2015 sitoutuneiden tilojen on ilmoitettava joka kuukauden 1. päivän eläinmäärät ajalta 1.5–31.12.2015. Laskenta kuten luonnonhaittakorvauksessa. Vipu-palvelu tai lomake 179. Eläinten hyvinvointikorvauksessa käytettäviksi broilerien ja munivien kanojen eläinmääriksi on mahdollista kopioida sika- ja siipikarjatalouden tuessa, luonnonhaittakorvauksessa ja luomussa käytetyt eläinmäärät. Kalkkunoiden eläinmääräluvut tulee merkitä itse.

llmoituksen voi tehdä Vipu-palvelussa helmikuun alusta lähtien. Lomakkeet 461 ja 179 ovat saatavilla helmikuussa Suomi.fi -palvelusta hakusanoilla mavi461 ja mavi179.

Sähköisesti tietoja ei voi ilmoittaa enää 15.2. jälkeen. Myöhästyneistä paperilomakeilmoituksista ko. korvausta alennetaan ja määrätyn aikarajan jälkeen sen voi menettää kokonaan.

http://www.mavi.fi/fi/tietoa-meista/tiedotteet/2013/Sivut/elainmaarailmotukset-2015.aspx#sthash.HXnpC6Oc.dpuf