siipikarjaliitto_kapea_vas

Täydentävät ehdot ovat perusvaatimuksia, joiden noudattaminen on useimpien viljelijätukien ehtona. Täydentävät ehdot koostuvat viljelyyn liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista sekä lakisääteisistä hoitovaatimuksista. Lakisääteiset hoitovaatimukset liittyvät ympäristöasioihin, kansanterveyteen, kasvien terveyteen sekä eläinten terveyteen ja hyvinvointiin. Siipikarjatilojen täydentävien ehtojen valvonnoissa tullaan tämän vuoden alusta tarkastamaan, että tila noudattaa kaikkia eläinsuojelulainsäädännön vaatimuksia. Valvonta laajenee nyt ensimmäistä kertaa koskemaan myös broileritiloja.

Evira on julkaissut eläinlajikohtaiset tarkistuslistat:
Broilerit, täydentävien ehtojen vaatimukset
Munivat kanat, täydentävien ehtojen vaatimukset
Kalkkunat, täydentävien ehtojen vaatimukset

http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/asiakokonaisuudet/taydentavat+ehdot/taydentavien-ehtojen-valvonta-laajenee/

Eviran sivuilla voi tutustua myös eläinlajikohtaisiin eläinsuojelutarkastuspöytäkirjoihin
http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/lomakkeet+ja+ohjeet/elaimet/+elainten+terveys+ja+hyvinvointi++tuonti+ja+vienti+seka+merkitseminen+ja+rekisterointi/
 ja otantaperustaiseen eläinsuojeluvalvontaohjeeseen.
http://www.evira.fi/files/attachments/fi/evira/lomakkeet_ja_ohjeet/elaimet/otantaperusteinen_elainsuojelu_ohje_2015.pdf