siipikarjaliitto_kapea_vas

Vastustettavista eläintaudeista ja niiden luokittelusta annettua maa- ja metsätalousministeriön asetusta on muutettu siten, että siipikarjalla esiintyvää M. gallisepticum-tartuntaa ja M. meleagridis-tartuntaa vastustetaan ainoastaan vähintään 100 kanaa, broileria tai kalkkunaa pitävissä pitopaikoissa. Tautien vastustaminen pienemmissä pitopaikoissa lopetetaan. Asetus tulee voimaan 1.8.2016.

Maa- ja metsätalousministeriön TIEDOTE