siipikarjaliitto_kapea_vas

Salmonellanäytteiden lähetys joulun aikaan / Provsändning till laboratoriet vid jultiden

Joulun alla tutkittavat näytteet olisi toimitettava laboratorioon viimeistään maanantaina 12.12., koska joulupostin ruuhka-aika voi viivyttää perille menoa. Jouluviikoilla 51 ja 52 näytteitä ei kannata lähettää lainkaan, eikä myöskään tammikuun ensimmäisellä eli loppiaisviikolla. Vasta tammikuun toisella viikolla, 9.1. alkaen, päästään normaalitilanteeseen eli näytteet jätetään postin kuljetettavaksi alkuviikosta, maanantaina tai tiistaina.

Laboratorionhan on asetuksen mukaan aloitettava salmonellanäytteiden analyysi neljän vuorokauden kuluessa näytteenotosta.

Salmonellanäytteiden vienti laboratorioon
Näytteet voi myös itse kuljettaa laboratorioon. Raumalab ja Porilab kuuluvat nykyisin KVVY:lle, jonka kanssa on sovittu, että Kanava-asiakkaiden näihin laboratorioihin tuomat näytteet kuljetetaan tutkittavaksi Tampereelle. Näytteitä otetaan vastaan Tampereelle toimitettavaksi myös KVVY-Tavastlabissa Hämeenlinnan Visamäentiellä ja KVVY-Sastalabissa Sastamalan Tampereentiellä. Kanavaan kirjaamismenettely toimii vain Tampereella. Kanava-asiakkuus tunnistetaan lähetetarroista, joiden käyttö on välttämätöntä näytteiden toimitustavasta riippumatta. Huom! Lähetetarroihin on aina lisättävä todellinen näytteenottopäivä.

Poikkeustilanteissa lähetettäessä Matkahuollon kautta
Jos jostain syystä näytteitä ei voida lähettää postissa, ne voi toimittaa laboratorioon Matkahuollon välityksellä. Kelta-mustaraitainen lähetyskotelo sopii sellaisenaan pakkaukseksi myös bussirahtiin, siinä on vaadittavat merkinnät valmiina. Näytteiden tulee olla pakattuna kahteen päällekkäiseen muovipussiin ja kiedottuna talouspaperiin, kuten postilähetyksissäkin.

Matkahuollon osoitekorttiin on laitettava merkintä:
UN 3373 BIOLOGINEN AINE, KATEGORIA B, 6.2
Paketin sisältö: laboratorionäytteitä
Laboratorion osoite:
KVVY
Patamäenkatu 24
TAMPERE

Matkahuolto perii lähettäjältä bussipaketin normaalirahdin lisäksi erikoiskuljetushinnan (postissa lähetettäessä postikulut sisältyvät Kanavan näytemaksuun). Jos tilalta lähetetään samalla kertaa useampi näyte, ne kannattaa pakata yhteen pahvilaatikkoon ja teipata päälle Siipikarjaliiton lähetyskotelon päälikansi, jossa UN-numero ym. merkinnät. Alin bussipakettimaksu kattaa lähetyksen 2 kilon painoon asti.
Lähetystunnuksen avulla paketin kulkua voi seurata Matkahuollon internetsivulla. KVVY:llä on kuljetussopimus, eli näytteet viedään perille Tampereen laboratorioon. KVVY:n asiakaspalvelun puhelinnumero on 03 246 1208.

Salmonellaprover vid jultiden

Prover som bör undersökas före julen ska sändas till laboratoriet senast 12.12., på grund av rusningstiden av julposten. Under julveckorna 51 och 52 ska man undvika provsändningen helt, och också den första veckan i januari. Från och med 9.1. kan proverna sändas normalt i början av veckan, måndag eller tisdag.

Undersökningen av proven i laboratoriet ska i alla fall inledas senast 96 timmar från provtagningen.

I undantagsfall, om man inte kan sända salmonellaprover med post, kan dem sändas via Matkahuolto som bussfrakt. Den gul-svartrandiga sändningskartongen passar som förpackning, där finns redan erforderliga anteckningar. Proverna ska förpackas i dubbel plastpåsar och mjuk papper som fyllnadsmaterial i kartongen.

På adresskortet ska antecknas: UN 3373 BIOLOGINEN AINE, KATEGORIA B, 6.2
Innehåll: laboratorieprov
Mottagare och adress:
KVVY
Patamäenkatu 24
TAMPERE

Avsändaren ska betala normalfrakt av busspaket och tilläggspris för specialtransport (när man sänder med post, innehåller avgiften för provet också postkostnaden). Om man skickar flera prover på samma gång, kan dem förpackas i en större pappkartong, på vilken kan tejpas framsidan av sändningskartongen med UN-nummer och andra anteckningar. Det lägste priset av busspaket gäller t.o.m. 2 kg. Man kan följa paketets färd med försändelsekoden via Matkahuoltos internetsida.
KVVY har en transportavtal, vilket menar att proverna föras till Tammerfors laboratorium.
Telefonnumret till kundservice av KVVY är 03 246 1208.