siipikarjaliitto_kapea_vas

Eläinten hyvinvointikorvauksen ensimmäinen sitoumuskausi päättyy vuodenvaihteessa. Tämän jälkeen sitoumukset tehdään kalenterivuosittain ja seuraavan sitoumuksen voit tehdä aikavälille 1.1.–31.12.2017, jonka hakuaika on 11.1.–31.1.2017. Hakemuksen voit tehdä Vipu-palvelussa tai lomakkeella 472. Siipikarjan sitoumusehtoihin ei tule muutoksia. Vuoden 2017 sitoumusehdot löytyvät täältä: http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelija/Documents/ehk-sitoumusehdot-2017.pdf

Siipikarjatilojen pitää tehdä eläinmääräilmoitus vuodelta 2016 Vipu-palvelussa tai lomakkeella 179 viimeistään 15.2.2017. Myös toimenpiteeseen 4.2 (Broilereiden ja kalkkunoiden pito-olosuhteiden parantaminen) sitoutuneiden pitää toimittaa teuraseräraporttien kopiot kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.