siipikarjaliitto_kapea_vas

Sikojen ja siipikarjan tehokasvatuksen BAT-päätelmät on julkaistu

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU mukaiset sikojen ja siipikarjan tehokasvatuksen parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT) koskevat päätelmät julkaistiin Euroopan Unionin virallisessa lehdessä 21.2.2017.

BAT-päätelmien mukaiset tekniikat tulee olla tiloilla käytössä neljän vuoden kuluessa päätelmien julkaisusta, eli 21.2.2021.

Päätelmät löytyvät sähköisinä osoitteesta http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D0302&from=EN tai http://bit.ly/2mOzkSL

Päätelmät koskevat siipikarjan ja sikojen tehokasvatuslaitoksia, nk. direktiivilaitoksia, joissa on joko yli 40 000 siipikarjapaikkaa, tuotantosikojen paikkoja on yli 2 000 tai emakkopaikkoja on yli 750.

ELY-keskuksen tehtävänä on tiedottaa toiminnanharjoittajille päätelmien voimaantulosta ja ympäristönsuojelulain 80 §:n mukaisesta selvitysvelvollisuudesta. Toiminnanharjoittajan on tehtävä ELY-keskukselle selvitys ja arvio luvan tarkistamisen tarpeesta kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun komissio on julkaissut päätöksen päätelmistä. Selvitys tulee toimittaa ELY-keskukselle 21.8.2017 mennessä.

Selvitystä varten on julkaistu sähköisesti täytettävä lomake osoitteessa:
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Ymparistolupa/Miten_ymparistolupa_haetaan__ohjeet_ja_lomakkeet tai http://bit.ly/2mORhQY

Lomake, yleisohje ja ohje toiminnanharjoittajalle löytyvät sivun alalaidasta kohdasta "Luvan tarkistaminen BAT-päätelmien vuoksi (YSL 80 ja 81 §)".
Selvityksen perusteella ELY-keskus arvioi ympäristölupanne tarkistamistarpeen parhaan käyttökelpoisen tekniikan päätelmien huomioon ottamisen kannalta.
Lomakkeen täyttämistä koskeva koulutus sika- ja siipikarjatuottajille on valmisteilla. Tämänhetkisen tiedon mukaan MTK:n ja Varsinais-Suomen ELY:n järjestämä tilaisuus on Maatalousmuseo Sarassa 26. huhtikuuta 2017 ja alkaa klo 10.30.