siipikarjaliitto_kapea_vas

Loimaalla järjestettiin 26.4. tilaisuus sika- ja siipikarjatiloille, jossa käytiin läpi BAT-selvityslomakkeen täyttöä. Liitteenä on sekä ELY-keskuksen että aluehallintoviraston pitämät esitykset tilaisuudessa sekä itse selvityslomake ohjeineen.

Selvityslomake on palautettava viimeistään 21.8.

Lomakkeen ensimmäisessä kysymyksessä pyydetään kuvaamaan tilan ympäristöjärjestelmää, joka käytännössä tarkoittaa tilan omavalvonnan kuvausta. Ohessa liitteenä myös valmis pohja tätä varten.

Siipikarjaliitto ja ETT ovat jo aloittaneet omavalvontalomakkeen päivittämisen ja tiedotamme heti kun saamme sen valmiiksi. Omavalvonnankuvaus voi olla myös sisäänkirjoitettuna koko tilan laatujärjestelmään, mikäli tilalla on sellainen.

Koska käytettävissä ei ole vielä uusia ammoniakkipäästölaskureita, selvityksessä on toistaiseksi käytettävä Kotieläintalouden ympäristösuojeluohjeen (2010) taulukkoarvoja:

Eläinsuojien ammoniakkipäästökertoimet (kg NH3)/eläin/vuosi (Grönroos ym. 2009)

  • Munituskana 0,39
  • Kananpoika 0,21 (eläinpaikkaa kohti)
  • Broileri 0,16 (eläinpaikkaa kohti)
  • Kalkkuna 0,55 (eläinpaikkaa kohti)