siipikarjaliitto_kapea_vas

Kotitarvekanaloiden suosio on jatkuvasti kasvanut, mutta niiden tautisuojaus on usein puutteellinen. Eläinkauppa ja kontaktit luonnonlintuihin ovat yleisiä ja lisäävät tarttuvien tautien riskiä. Kaikki siipikarjanpitäjät eivät ole rekisteröityneet siipikarjan pitäjiksi ja hankkineet pitopaikkatunnusta. Se vaikeuttaa tiedon kulkua tautitapauksissa, joten kotitarvikekanalan pitäjillä ei aina ole edes tietoa tarttuvista taudeista.

Tähän tiedon tarpeeseen vastaa Annika Petmanin Seinäjoen ammattikorkeakoululla laatima agrologin opinnäytetyö: Ohjeistus tautisuojauksen toteuttamiseksi kotitarvekanaloille. Tautisuojaus ja tarttuvat taudit.

Harrastajien tietoisuuden parantuminen tautisuojaukseen ja tarttuviin tauteihin liittyvissä asioissa on avainasemassa tulevaisuuden tautisuojauksen toteutumisessa. Kotitarvekanaloiden tautisuojauksen parantuminen on harrastelijoiden sekä elinkeinon yhteinen etu.

Opinnäytetyössä laadittiin selkokielinen ohjeistus tautisuojauksen luomiseksi kotitarvekanaloihin. Ohjeistus tehtiin yhteistyössä Eläinten terveys ETT ry:n kanssa. Työ sisältää myös koosteen munivien kanojen tarttuvista taudeista. Työssä sovelletaan elinkeinon tilatason tautisuojauksen ohjeita ja paneudutaan kotitarvekanalan lainsäädäntöön. Lisäksi tietoa on koottu tautien ennaltaehkäisemisen toimenpiteistä ja riskeistä helppolukuiseen muotoon. Työssä käsitellään myös tarvittavat toimenpiteet sairastapauksien sattuessa.

Suomen Siipikarjasäätiö tuki apurahalla opinnäytetyön valmistumista. Se löytyy internetistä osoitteesta  http://www.theseus.fi/handle/10024/126986