siipikarjaliitto_kapea_vas

Evira on tiedottanut, että toukokuun lopulla Sastamalasta löytynyt laulujoutsen sairasti lintuinfluenssaa. Suomessa ei ole aiemmin todettu joutsenilla lintuinfluenssaa, mutta Euroopassa niitä on todettu useita. Sastamalan tapaus nostaa luonnonvaraisten lintujen tautitapaukset 16 kappaleeseen. Lisäksi ahvenanmaalaisella lintutarhalla on todettu yksi tapaus.

Sastamalan tautitapauksen johdosta ei perusteta rajoitusvyöhykkeitä. Evira suosittaa siipikarjan sisälläpitoa tai muulla tavalla huolehtimaan eläinten tautisuojauksesta linnuille vaarallista eläintautia vastaan.  

Eviran tiedote: https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/ajankohtaista-elaintaudeista/2017/laulujoutsenella-lintuinfluenssaa-sastamalassa/

ETT:n siipikarjatilan tautisuojausohje:  https://www.ett.fi/sites/default/files/user_files/ohjeet_ja_lomakkeet/Siipikarjatilan%20tautisuojaus%2030.3.2016%20kuvallinen.pdf

Ohjeistus kotitarvekanalan tautisuojaukseen (Annika Petman): http://www.theseus.fi/handle/10024/126986