Tulosta

Useiden siipikarjatilojen tulee ottaa lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus perustuen lakiin ympäristövahinkovakuutuksesta 81/1998 sekä valtioneuvoston asetukseen ympäristövahinkovakuutuksesta 47/2015.

Vakuutus on pakollinen, jos tuotanto toimii yksityisoikeudellisena yhteisönä eli avoimena yhtiönä, kommandiittiyhtiönä, osakeyhtiönä, osuuskuntana, säätiönä tai yhdistyksenä JA sillä on valtion ympäristösuojeluviranomaisen eli nykyisin aluehallintoviraston (AVI) myöntämä ympäristölupa.

Vakuuttamisvelvollisuus ei koske luonnollisia henkilöitä, jotka toimivat yksityisinä elinkeinonharjoittajina tai yrityksiä, joiden toiminta on sen kokoista, että sen toimivaltainen lupaviranomainen on kunta. Käytännössä AVI myöntää luvat eläinsuojille, joissa on vähintään 10 000 kalkkunaa, 30 000 munituskanaa tai 40 000 broileria.

Esimerkit:

Ympäristövahinkovakuutuksen voi ottaa vakuutusyhtiöstä, joka on Ympäristövakuutuskeskuksen jäsen ja jolla on oikeus tehdä kyseisiä vakuutuksia.

Vakuutusmaksun suuruuteen vaikuttaa luvanvaraisen toiminnan (tässä siis siipikarjatalouden – ei esimerkiksi peltoviljelyn, metsätalouden tai sivuelinkeinon) liikevaihto sekä toimialakohtaiset riskiluokitukset. Eri tiloilta saamiemme tietojen mukaan vuosimaksut ovat olleet 120–140 € välillä. Vakuutuksesta korvataan ympäristövahinkoja, joita vahingonaiheuttaja ei pysty itse suoraan tai vastuuvakuutuksesta korvaamaan.

ELY-keskukset ovat lähettäneet asiasta viestiä tiloille, koska ne valvovat vakuuttamisvelvollisuuden noudattamista. Ympäristövakuutuskeskus voi määrätä vakuutusmaksun laiminlyönyttä maksamaan puuttuvan vakuutusmaksun korotettuna, joten hoida vakuutusasiat viimeistään nyt ajan tasalle.

Mikäli olet epävarma vakuuttamisvelvollisuudestasi, ota yhteyttä omaan ELY-keskukseen ja ympäristölupasi valvojaan.