siipikarjaliitto_kapea_vas

Suomen hyvä salmonellatilanne juontaa juurensa meillä voimassa olevaan tiukennettuun salmonellavalvontaohjelmaan, jonka tavoitteena on pitää salmonellan esiintyvyys alle yhden prosentin. Tilanne on pysynyt hyvänä ja useina vuosina meillä ei ole löytynyt yhtään salmonellatapausta. Euroopan elintarviketurvallisuusviraston (EFSA) suorittamassa laajassa tutkimuksessa vain Suomi ja Ruotsi pääsivät tähän, alle yhden prosentin esiintyvyyteen. Salmonellaa esiintyy Euroopan kananmunatuotannossa keskimäärin noin 30 prosentissa tuotannossa, joissain maissa osuus nousee jopa 60-70 prosenttiin.

Eurooppalainen salmonellavalvontaohjelma kattaa vain viisi serotyyppiä, kun meillä Suomessa ohjelma ja valvonta kattaa kaikki Salmonella Enterica -bakteerin noin 2500 eri nimistä serotyyppiä.

Viranomaisten toimesta otetaan salmonellanäytteet kaikilta niiltä tiloilta, jotka ovat käyttäneet epäilyksen alla olevaa rehutiivistettä. Niiltä kanatiloilta, jotka kuuluvat nyt virallisen näytteenoton piiriin ei toimiteta kananmunia pakkaamoon, vaan odotetaan salmonellanäytteen valmistumista. Jos tilalta löydetään salmonellaa, asetetaan tilalle rajoittavat määräykset eikä tilalta saa toimittaa eläimiä tai kananmunia eteenpäin. Käytännössä tilalla olevat linnut lopetetaan ja tilalla alkaa saneeraustoimenpiteet. Mikäli tilalta ei löydy salmonellaa, tilanne jatkuu normaalina.

Myös Eviran taholta on vakuutettu, että kuluttajille ei ole aiheutunut vaaraa kananmunista. Kyseinen salmonellatyyppi Tennessee ei mene kananmunan sisään, vaan se esiintyy vain kanojen ulosteesta. Taudin leviämisen estämiseksi kuitenkin salmonellakontaminoituneelta tilalta ei saa toimittaa munia kauppaan. Tilat, joilla on rajoittavat määräykset salmonellan takia voivat toimittaa kananmunia edelleen pastöroitaviksi ja käytettäväksi munatuotteisiin. Nämä munat on kuitenkin merkittävä Eviran ohjeiden mukaan, niin ettei toiminnalla aiheuteta ristikontaminaatiota muista parvista oleville munille.

Lisätietoja:
www.evira.fi
www.ett.fi

Lea Lastikka puh. 0400 458 372