siipikarjaliitto_kapea_vas

Ruokavirasto on päivittänyt kanojen suolinkaisista kertovan tietopaketin sekä suolinkaisseurantaohjelman yhteistyössä ETT:n ja Siipikarjaliiton kanssa.

Loistartuntojen ennaltaehkäisyyn on tärkeä panostaa niin kanojen terveyden ja hyvinvoinnin kuin kuluttajienkin takia. Ainoa tapa varmistaa tartunta, on näytteenotto. Ensin otetaan ulostenäyte, ja mikäli sen perusteella on tarvetta, tutkitaan vielä kokonaisia ruhoja tai suolipaketteja.

Kasvattamoissa näyte otetaan aikaisintaan 3 viikkoa ennen siirtoa munittamoihin. Emokanalassa tai munittamossa näytteet tulee ottaa 3 kk siirron jälkeen - olettaen, että kasvattamonäyte on ollut negatiivinen tai parvi on hoidettu tuolloin. Muussa tapauksessa näytteen voi ottaa milloin tahansa.

Siipikarjaliitosta voi tilata suolinkaisnäytetutkimuksien tarvikkeet samalla kun tilaa salmonellanäytetarvikkeet.

Tietopaketti suolinkaisista >>

Suolinkaisseurantaohjelma >>