siipikarjaliitto_kapea_vas

Siipikarjaliitto on jättänyt maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon kana-asetuksen muuttamisesta. Muutosehdotukset koskevat lähinnä poikaskasvatusta.
Kana-ala toivoo, että lausunto otetaan huomioon lakiehdotusta viimeisteltäessä. Lausuntoon yhtyi myös MTK ry.

Siipikarjaliiton lausunto >>