broileryhdistys_kapea_vas

kasvu1TV-minidokumentti (WMV 4:25 min)

Broilerit ovat skotlantilaista Ross-rotua. Kansallinen laatujärjestelmämme turvaa broilereiden elämää kasvatuksen kaikissa vaiheissa.

Kansallisen käytännön mukaisesti jo broilereiden emot tuodaan Suomeen ja kasvatetaan tautiriskien minimoimiseksi karanteenissa. Isovanhempais- ja vanhempaispolven linnut kuuluvat kansalliseen terveystarkkailuun ja niitä tutkitaan useiden lintutautien varalta.

EU:ssa on pakollista tutkia broilereista kahta salmonellatyyppiä (ihmisillä yleisimmät Typhimurium ja Enteritidis serotyypit). Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa tutkitaan kaikki tyypit. Suomessa ei saa rokottaa lintuja salmonellan varalta, mikä on joissain EU-maissa sallittua salmonellan ehkäisemiseksi. Salmonellatutkimukset toteutetaan Suomessa kaikissa tuotantoketjun vaiheissa ja jokainen tuotantoerä tutkitaan ennen teurastusta. Kasvatuksen aikana linnuista otetaan valvontaverinäytteitä tärkeimpien lintutautien sekä salmonellan varalta ennen kuin ne vapautuvat untuvikkojen tuotantoon.

EU:ssa käytetään kahdenlaista kasvatusmenetelmää lintujen kasvatuksessa. Monissa maissa käytetään yleisesti harvennusmenetelmää (thinning out). Tämä tarkoittaa sitä, että lintuja joko siirretään toiseen halliin tai lähetetään teurastukseen eri aikoina. Eläinten liikuttelu paikasta toiseen kasvatuksen aikana nostaa tautien leviämisriskiä ja saattaa lisätä samalla myös ihmisten sairastumista.

Suomessa tuodaan kaikki untuvikot kerralla kasvatustilalle ja koko parvi lähetetään myös yhtä aikaa teurastettavaksi (all in-all out -menetelmä). Kasvatustilat tyhjennetään, pestään, kuivatetaan ja desinfioidaan huolellisesti kasvatuserien välillä.

kasvu2Kansallisen laatujärjestelmän mukaisesti lintujen hyvinvointia ja terveyttä edistetään tarkalla, 24 tunnin olosuhdevalvonnalla (kasvattamon kosteus, lämpötila ym.) ja poikkeamat korjataan heti. Sopimusten mukaan poikkeamista ilmoitetaan myös tuotannosta vastaaville neuvojille tai eläinlääkärille. Olosuhteiden korjaamisella ehkäistään myös käyttäytymisongelmia, joita joissakin maissa voidaan peittää esim. nokan typistyksellä. EU:ssa lintujen nokkien typistäminen on sallittua, mutta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa on kiellettyä.

Kansallisen laatujärjestelmän mukaan rehut hankitaan kaikissa kasvatusvaiheissa positiivilistan toimittajilta (salmonellattomat toimittajat). Rehut suojataan tarkasti luonnoneläimiltä, mikä turvaa kasvatettavien lintujen terveyttä.

Suomalainen broilerintuottaja on myös sitoutunut ulkomaanmatkalta paluun
”48 tunnin sääntöön”. Tämä tarkoittaa sitä, että kasvattamoon mennään vasta 2 vrk kuluttua kotimaahan saapumisesta; hätätapauksessa saunominen matkavaatteet päällä tappaa taudinaiheuttajat matkan jälkeen.

EU:ssa lintujen kasvualustana käytetään olkea, purua tai turvetta. Suomessa suurin osa broilereista kasvaa turvepehkun päällä. Turvepehku imee kosteutta hyvin ja auttaa pitämään kasvattamon ilmanlaadun hyvänä. Lisäksi turvepehku on hapanta, mikä estää haitallisten bakteerien kasvua. Hyvä kuivike auttaa pitämään broilerien jalkapohjat kunnossa.

 

 Katso kasvattamoon >