broileryhdistys_kapea_vason kaikkien broilerialalla toimivien yhteinen keskusjärjestö. Siihen kuuluvat broileria kasvattavat tai emoja munittavat maatilat, lihanjalostusyritykset, eläinaineksen maahantuoja, rehutehtaat, laitteiden valmistajat/maahantuojat, eläinlääkinnän ja tutkimuksen edustajat.

Yhdistys pyrkii parantamaan broilerialan toimintaedellytyksiä neuvonnan ja koulutuksen, valistuksen ja tiedotuksen sekä tutkimuslaitosten, viranomaisten ja etujärjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön avulla.Broileryhdistyksen jäsenlehti Broiler-uutiset yhdistettiin vuoden 2005 lopussa Suomen Siipikarja –lehteen.