kalkkunajaosto_kapea_vas

kalkkuna1Kalkkunat ovat BUT- ja Nicholas-rotua. Kansallinen laatujärjestelmämme turvaa kalkkunoiden elämää kasvatuksen kaikissa vaiheissa.

Kansallisen käytännön mukaisesti kalkkunoiden vanhemmat tuodaan Suomeen tiukan karanteenikontrollin kautta. Linnuista otetaan valvontaverinäytteitä tärkeimpien lintutautien sekä salmonellan varalta ennen kuin ne vapautuvat karanteenista untuvikkojen tuotantoon.

Vanhempaispolven linnut kuuluvat kansalliseen terveystarkkailuun ja niitä tutkitaan useiden lintutautien varalta. Salmonellatutkimukset toteutetaan Suomessa kaikissa tuotantoketjun vaiheissa ja kaikki parvet tutkitaan ennen teurastusta. Suomessa lintuja ei saa rokottaa salmonellan varalta, mikä joissain EU- maissa on sallittua salmonellan vähentämiseksi. EU:ssa tutkitaan kahta salmonellatyyppiä (ihmisillä yleisimmät Typhimurium ja Enteritidis serotyypit), Suomessa ja muissa Pohjoismaissa tutkitaan kaikki tyypit.

kalkkuna2Kansallisen käytännön mukaisesti kaikki untuvikot tuodaan kerralla kasvatustilalle. Kalkkunoiden kasvatuksessa on yleistynyt tapa kasvattaa kanat ja kukot eri parvissa ja ne lähetetään myös teurastettavaksi erikseen. Kasvatustilat tyhjennetään, pestään, kuivatetaan ja desinfioidaan huolellisesti kasvatuserien välillä.

Suomessa lintujen hyvinvointia ja terveyttä edistetään kansallisen laatujärjestelmän mukaisella tarkalla, 24 tunnin olosuhdevalvonnalla (kasvatustilojen lämpötila, kosteus ym.) ja poikkeamat korjataan heti. Sopimusten mukaan poikkeamista ilmoitetaan myös tuotannosta vastaaville neuvojille tai eläinlääkärille. Olosuhteiden korjaamisella voidaan myös ehkäistä käyttäytymisongelmia, joita voidaan peittää esim. nokan typistyksellä. EU:ssa lintujen nokkien typistäminen on sallittua, mutta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa se on kiellettyä.

kalkkuna3Suomessa rehut hankitaan kaikissa kasvatusvaiheissa ns. positiivilistan toimittajilta (salmonellattomat toimittajat) ja suojataan tarkasti luonnoneläimiltä, mikä turvaa kasvatettavien lintujen terveyttä.

Suomalainen tuottaja on myös sitoutunut ulkomaanmatkalta paluun ” 48 tunnin sääntöön”. Tämä tarkoittaa sitä, että kasvattamoon mennään vasta 2 vrk kuluttua kotimaahan saapumisesta; hätätapauksessa matkavaatteet päällä saunominen tappaa taudinaiheuttajat matkan jälkeen.

EU:ssa lintujen kasvualustana käytetään olkea, purua tai turvetta. Suomessa suurin osa kalkkunoista kasvaa turvepehkun päällä. Turvepehku imee kosteutta hyvin ja auttaa pitämään kasvattamon ilmanlaadun hyvänä. Lisäksi turvepehku on hapanta, mikä estää haitallisten bakteerien kasvua. Hyvä kuivike auttaa pitämään kalkkunoiden jalkapohjat kunnossa.

EU asettaa tuotantoketjulle monia määräyksiä, joita myös Suomessa noudatetaan. Kansallinen laatujärjestelmämme edellyttää tiukempia toimia kuin EU-lainsäädäntö. Näin on esimerkiksi salmonella saatu hyvin kuriin. Samalla

laatutyö ehkäisee myös muita eläintauteja, mm. lintuinfluenssaa.

Suomessa koko siipikarjanlihaketju on täysin jäljitettävissä kaupasta aina lintujen syömiin rehuihin asti. Siipikarjanlihan alkuperämaan näet pakkauksesta.

Katso kasvattamoon >