MMM Ulla Holma laati yhteistyössä Siipikarjaliiton luomujaoston kanssa vuonna 2011 ohjeet luomumunantuotantoon kasvatettavien nuorikoiden hoitokäytännöistä. Ohjeet on laadittu Suomen Siipikarjaliiton hankkeen ”Luomutuotannon neuvonnan kehittäminen siipikarjatuotannossa” yhteydessä, jota rahoitti maa- ja metsätalousministeriö. Luomunuorikko-ohjeet täydentävät Eviran luonnonmukaisen eläintuotannon ohjeita nuorikkokasvatuksen osalta. Ohjeisiin on koottu myös siipikarjaa koskevaa lainsäädäntöä sekä kanojen hoitoon liittyviä suosituksia.

Luomukanaloiden nuorikoiden hankintapoikkeusta, jonka piti päättyä vuoden 2011 lopussa, on jatkettu vuoden 2017 loppuun. Luomumunantuottajat voivat siis edelleen, etukäteen ELY-keskuksesta anottavan luvan perusteella,  hankkia tavanomaisilla lattiakasvatustiloilla luomurehustus- ja lääkintäsäännöksiä noudattaen kasvatettuja, alle 18 viikon ikäisiä kananuorikoita. Myös sataprosenttiseen luomurehuun siirtymisaikaa on pidennetty:  tavanomaisia valkuaisrehuja voi käyttää 5 % 31.12.2017 saakka, ja kalajauhon käyttömahdollisuus säilyy ennallaan. Sioilla ja siipikarjalla luomurehun omavaraisuusaste on 20 %. 

http://www.evira.fi/portal/fi/evira/asiakokonaisuudet/luomu/ajankohtaista

Mallisopimus luomukananmunantuottajan ja nuorikkokasvattajan välillä siitä, että nuorikot kasvatetaan tiettyjen luonnonmukaisen tuotannon vaatimusten mukaisesti (Evira).

Sopimus luomunuorikkokasvatuksesta (pdf)
Sopimus luomunuorikkokasvatuksesta (doc)