MTT, Työtehoseura, Suomen Siipikarjaliitto ja EVIRA toteuttivat Makeran ja alan yritysten rahoittaman tutkimushankkeen 01.01.2009 - 31.03.2012. Yleisenä tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa kerroslattiakanaloista tulevaisuuden todennäköisenä tuotantomuotona. Tutkimus jakaantui kolmeen osaan: 1. Munivien kanojen hyvinvointi, terveys ja ravitsemus kerroslattiakanaloissa, 2. Kerroslattiakanaloiden teknologiaratkaisut, toiminnallisuus ja tuotanto, 3. Hyvinvointi-investointien taloudelliset ja kulutusvaikutukset.

Kerroslattiakanalassako tulevaisuus -hankkeen kirjallisuuskatsaukseen on koottu tutkimustietoa kanojen hyvinvointiin, terveyteen, käyttäytymiseen ja tuotantoon liittyvistä asioista sekä kanaloiden toiminnallisuudesta työnkäytön ja -olosuhteiden kannalta. Erityisesti on pyritty selvittämään ruotsalaisten ja joidenkin muiden eurooppalaisten kokemuksia ja tutkimustuloksia kerroslattiakanaloista.

Käytännön kokemuksia suomalaisten kerroslattiakanaloiden teknologiaratkaisuista ja toiminnallisuudesta  kerättiin postitse lähetetyllä kyselyllä ja tilakäynneillä. Huhti-lokakuun 2010 välisenä aikana tehdyillä tilakäynneillä Työtehoseuran ja MTT:n tutkijat selvittivät kerroslattiakanaloissa myös työnkäyttöä sekä tuotantorakennusten rakenneratkaisuja. Tilakäynneillä mitattiin lisäksi ammoniakkipitoisuuksia sekä valaistusta kanaloissa. Tulokset on julkaistu TTS:n tiedotesarjassa Maataloustyö ja tuottavuus, vuosi 2011, numero 634, 12 sivua. http://www.tts.fi/kauppa/

Kerroslattiakanala munivien kanojen tuotantoympäristönä
Tekijät Reetta Palva, Tea Elstob ja Tapani Kivinen

Timo Karhula, MTT taloustutkimus: Kotimainen kananmunantuotanto haasteiden edessä. Suomen Siipikarja 1/2011