NEWS

Ajankohtaista

Suomessa kaikkien kananpoikasten kasvatustiheys EU:n luomuasetuksen tasolle

Kanojen suojelua koskeva asetus on viimein saatu maaliin. Poikaskasvatuksen tilavaatimukset ovat nykyisin myös selvästi väljemmät kuin EU:n luomuasetuksen vastaava vaatimus. Maa- ja metsätalousministeriö neuvotteli tuottajien kanssa muutoksesta ja päätyi ehdottamaan tavanomaiseen kasvatukseen vastaavaa tasoa kuin EU:n luomuasetuksessa. Sen perusteella valtioneuvosto päätti muuttaa munivien kanojen suojelua koskevaa asetusta siten, että poikasten kasvatustiheys muutetaan vastaavaksi kuin EU:n luomuasetuksessa.  Asetusmuutos ei muuta häkkikasvatuksen poikasten kasvatustiheyttä.
 

Asetusmuutoksen yhteydessä täsmennetään ja lisätään myös muita poikaskasvatuksen pitovaatimuksia. Jatkossa edellytetään, että lattiakanalan poikasilla on orsia ja pehkua käytössään. Munivien kanojen emojen pesätilavaatimus muutetaan vastaavaksi kuin tuotantopolven munivien kanojen pesiä koskeva tilavaatimus.

Lähde: Suomessa kaikkien kananpoikasten kasvatustiheys EU:n luomuasetuksen tasolle

Lisätietoa: Valtioneuvoston asetus