KANAT

Tuotantotapa

Tuotantojakauma

Vuonna 2022 A-luokan kananmunista 28 % tuotettiin virikehäkkikanaloissa, 61 % lattiakanaloissa, 4 % ulkokanaloissa ja 7 % luomukanaloissa (Luke). 

Virikehäkkikanala

Pienryhmä- eli virikehäkkikanaloiden osuus kananmunien tuotannosta vähenee nyt nopeasti. Virikehäkkikanaloissa tuotetaan enää reilu neljäsosa kotimaisista kananmunista.  

Virikehäkissä kanoilla on käytössä orret, kuopsutusalue ja pesät munimista varten. Pienryhmäkanalassa kanat ovat nimensä mukaisesti pienissä ryhmissä, joissa kanat tuntevat toisensa. Kanoilla on mahdollisuus liikkua vapaasti omassa virikehäkissään, joissa on enimmillään kuutisenkymmentä yksilöä. 

Lattiakanala

Lattiakanaloissa tuotetaan jo yli 60 % suomalaisista kananmunista. Lattiakanaloissa kanat ovat vapaana lattialla tai eri tasoilla. Myös lattiakanaloissa kanoilla on käytössä orret ja kuopimisalueet antamassa lisävirikkeitä kanoille. 

Valtaosa lattiakanaloista on kerroslattiakanaloita, joissa ritilätasot tarjoavat kanoille enemmän liikkumismahdollisuuksia. Ruokintalaitteet, vesilinjat, pesät ja orret sijaitsevat eri kerroksissa kannustaen monipuoliseen tilankäyttöön. Kanat saavat munia rauhassa hämärissä munintapesissä. 

Ulkokanala

Ulkokanalat eli free range -kanalat ovat lattiakanaloita, joissa kanoilla on mahdollisuus liikkua ulkona laidunalueella jopa talvella säiden niin salliessa. Laidunta on 4 m² per kana, joka on määrältään sama kuin luomutuotannossa. 

Kanalassa kanoilla on pesät mihin munia, ja orret, joilla nukkua. Moniin ulkokanaloihin on tehty katettu terassi, jossa on kanoille virikkeinä mm. keinuja, olkia ja heinää. Katettu terassi mahdollistaa kanojen ulkoilun huonommallakin kelillä. 

Suomessa on noin kymmenkunta ulkokananmunia tuottavaa tilaa, ja ulkokananmunien osuus tuotannosta on noin 4 %. 

Luomukanala

Myös luomukanaloissa kanat ovat vapaina lattialla tai eri tasoilla. Luomukanaloissa on ikkunat, orret, munintapesät sekä ulkotarha, jossa kanat pääsevät kesäkaudella ulkoilemaan. Luomukanaloissa on lattiapinta-alasta vähintään kolmannes pehkualuetta. Kanat ruokitaan luomusäädösten mukaisella luomurehulla. Lisäksi kanoille annetaan päivittäin esimerkiksi heinää, ruohoa tai juureksia. 

Luomumunia tuotetaan Suomessa yli 50 tilalla, ja luomukananmunatilojen keskikoko on noin 6 000 kanaa. Luomutuotannossa parven koko on korkeintaan 3 000 kanaa. 

Luomumunien osuus kananmunien tuotannosta on noin 7 %.