Esittely

Siipikarjaliitto

Toimintaa vuodesta 1918 Suomen siipikarjatalouden parhaaksi.

Toimintaa vuodesta 1918 Suomen siipikarjatalouden parhaaksi

Siipikarjaliitto on puolueeton siipikarja-alan keskusjärjestö, joka toimii alan organisaatioiden ja tuottajien sekä viranomaisten välisenä yhdyssiteenä. Siipikarjaliitto palvelee jäsenistöä siipikarja-alan toiminnan mahdollistajana ja alan ymmärryksen lisääjänä eri sidosryhmien keskuudessa. Toiminnan tavoitteena on siipikarja-alan taloudellisen kilpailukyvyn parantaminen, eläinten hyvän terveystilanteen ylläpito ja tuotteiden laadun kehittäminen. Siipikarjaliiton säännöt.

Siipikarjaliiton keskeiset tehtävät 

 • tuottajien ja toimijoiden neuvonta siipikarja-asioissa
 • asiantuntijuus viranomaisten, päättäjien ja median suuntaan
 • siipikarjatalouden kannattavuuden seuranta
 • tuotanto-olosuhteiden kartoitus 
 • tuotantomenetelmien kehittäminen 
 • yhteistyö tutkimuslaitosten ja alan yhteisöjen kanssa 
 • alan kansainvälisen kehityksen seuraaminen 
 • lainsäädännön seuranta 
 • lausuntojen antaminen viranomaisille ja alan yrityksille 
 • tilakohtaiset neuvontakäynnit 
 • koulutuspäivien järjestäminen
 • luennointi siipikarja-alasta
 • ohjeistojen ja tiedotteiden laatiminen
 • Suomen Siipikarja -lehden toimittaminen ja julkaiseminen
 • erilaiset palvelut tuottajille, alan yrityksille ja yhteisöille kuten tuki eläintautitilanteissa ja laskelmat eläinten arvosta ja katetuottomenetyksistä vahinkotapauksissa

Siipikarjaliiton organisaatio 

Siipikarjaliiton jäseninä ovat alalla toimivat tai alasta kiinnostuneet henkilöt, yhteisöt sekä alueelliset ja valtakunnalliset yhdistykset. Suomen Broileryhdistyksen jäsenet ovat myös Siipikarjaliiton jäseniä.

Siipikarjaliiton hallitus

Suomen Siipikarjaliitto ry:n vuosikokouksessa 15.4.2021 liitolle valittu hallitus. 

Siipikarjaliiton hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Salo  Somerolta. Hallituksen toimikausi on vuosikokouksesta 2021 vuosikokoukseen 2022.

Valitut jäsenet:  

Broileryhdistyksen puheenjohtaja: Kalle Mahlamäki, Huittinen 
Broilertuottaja: Jaakko Kortesmäki, Ilmajoki 
Lihasiipikarjateollisuuden edustaja: Jarmo Seikola, Laitila 
Kananmunayhdistyksen puheenjohtaja: Juha Salo, Somero 
Kananmunatuottaja: Juha Venno, Laitila 
Kananmunateollisuuden edustaja: Sanna Muurama, Naantali 
Kalkkunatuottaja: Tatja Vahtivaara, Paimio 

LIITON HISTORIA
Suomen Siipikarjaliiton historia