ESITTELY

Siipikarjasäätiö ja WPSA

Siipikarjasäätiö

Suomen Siipikarjasäätiö edistää siipikarjatalouden kehitystä. Säätiö perustettiin vuonna 1992 turvaamaan alan neuvonnan jatkuvuutta tulevaisuuden haasteissa. Säätiö ei harjoita liiketoimintaa eikä sen tarkoituksena ole tuottaa taloudellista etua.  

Säätiön toiminnan tarkoitus on edistää siipikarjatalouden neuvontaa, tutkimusta ja koetoimintaa. Säätiö myöntää hakemuksesta avustuksia, jotka tukevat toiminnan tarkoitusta. 

WPSA Suomen osasto

World´s Poultry Science Association

Yhdistys toimii kansainvälisen keskusjärjestön toimintaperiaatteen mukaisena osastona Suomessa tarkoituksenaan edistää siipikarjatieteen ja -tuotannon tietämyksen leviämistä ja Maailman Siipikarjatiedejärjestön kongressien ja alueellisten siipikarjakongressien järjestämistä sekä toimia yhteistyössä muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa: 

  • edistämällä siipikarjatalouden tuntemuksen levittämistä tukemalla kaikin tavoin tieteellistä, teknistä ja taloudellista tutkimustyötä 
  • helpottamalla kaikin mahdollisin tavoin tietojen ja kokemusten vaihtoa siipikarjatalouden parissa työskentelevien henkilöiden välillä opetustyön avulla sekä järjestämällä kokeita, tutkimuksia ja näytöksiä 
  • tukemalla alan tieteellisiä ja käytännön ongelmia koskevien kokousten järjestämistä ja luomalla menetelmän raporttien julkaisemiseksi 
  • toimimalla yhteistyössä Suomen Siipikarjaliitto ry:n ja Suomen Broileryhdistys ry:n kanssa alan tavoitteiden edistämiseksi 
  • myötävaikuttamalla kulloinkin mahdollisuuksien mukaan luonnontieteellisten tietojen vaihtoon kansallisella ja kansainvälisellä tasolla 
  • avustamalla Suomen osanottoa Maailman Siipikarjatiedejärjestön kongresseihin. 

Jäsenyys

Yhdistyksen varsinaisina jäseninä voi olla sekä henkilöitä että oikeuskelpoisia yhteisöjä. Henkilöjäsenen jäsenmaksu on 35 euroa, yhteisöjäsenen 85 euroa.  

Jäsenet pääsevät internetin välityksellä lukemaan kolme kertaa vuodessa ilmestyvää englanninkielistä "World's Poultry Science Journal" -lehteä. Lisäksi jäsenet saavat huomattavia alennuksia osallistuessaan WPSA:n ja sen osastojen järjestämiin seminaareihin ja kongresseihin. 

Jäseneksi pääsee ilmoittautumalla WPSA:n Suomen Osaston sihteerille Petra Tuunaiselle, tai Suomen Siipikarjaliittoon, puh. 044 730 7700