NEWS

Ajankohtaista

SiipiHiili -hankkeen pilottitiloiksi kaivataan kanatiloja

SiipiHiili -hankkeen yhteistyötiloilla kartoitetaan viljelykierron historian vaikutus maan kasvukuntoon NIR-analyyseillä. Näytteet kerätään ennen kasvukauden alkua kunkin tilan yhdeltä peltolohkolta. NIR-analyysien avulla saadaan tietoa mm. maaperän ravinnevarannoista, kationinvaihtokapasiteetista, maan murenemis- ja liettymistaipumuksesta, vedenpidätyskyvystä, maan lajitekoostumuksesta, pH:sta, johtokyvystä, maan orgaanisesta aineksesta ja hiilestä sekä maan mikrobien aktiivisuudesta, bakteerien kokonaismassasta ja sieni/bakteeri-suhteesta.
Siipikarjatilojen maaperätutkimukset ovat osa kokonaisuutta, jossa selvitetään maankäytön ja erilaisten elinympäristöjen monimuotoisuutta sekä maan kasvukuntoa tiloilla. Selvitysten pohjalta tehdään ehdotuksia hiiliviljely- ja monimuotoisuustoimista sadon tuottokyvyn kasvattamiseksi. Tavoitteena on yhdistää monimuotoista elinympäristöä, maan tuottavuutta ja hiilen sidontaa mahdollistavat käytännön toimet osaksi siipikarjatilojen ilmastovaikutusarviota.
Mukaan valitaan yhteensä 8–10 kana-, broiler- ja kalkkunatilaa Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Kanta-Hämeen, Satakunnan, Pirkanmaan ja Varsinais- Suomen alueelta. Yhteistyötiloiksi on jo ilmoittautunut broiler ja kalkkunatiloje, joten kanatiloja kaivataan vielä mukaan.

Kysy lisää Pyhäjärvi-Instituutista Jari Ruskilta (p. 044 034 4025 tai jari.ruski@pji.fi) ja ilmoittaudu mukaan!