NEWS

Ajankohtaista

Valppautta tarvitaan edelleen siipikarjatilojen tautisuojauksessa

Ruokavirasto on raportoinut uusista turkistarhatapauksista Pohjanmaalla

Minkkitarhojen kartoituksessa on toistaiseksi todettu lintuinfluenssa kahdella turkistarhalla - Ruokavirasto.

Myös Turussa on varmistunut viime viikolla H5N1-tyypin lintuinfluenssatartunta harmaalokeilla. Tapaukset osoittavat, että virusta kiertää meillä edelleen myös muuttolintuja (esim. hanhia) on yhä tulossa Suomeen matkallaan etelään alueilta, joilla lintuinfluenssaa on ilmennyt.

Siipikarja-alalle kaikki kontaktit vielä kartoittamattomien turkistarhojen kanssa ovat riski, jota on vältettävä kaikin mahdollisin keinoin. Mahdollisen tartuntaketjun katkaisusta onkin huolehdittava erityisen tarkasti ja vältettävä kontaktia turkiseläin- ja siipikarjasektorin välillä. Erityisen tärkeää tämä on huomioida esim. munintansa lopettaneita kanoja turkiseläinten rehuraaka-aineeksi toimitettaessa. 

Sivutuotekaluston puhdistusohje ETT, FIFUR, 2023

Kaikkien niiden turkistarhojen, joilla lintuinfluenssatartunta on todettu, eläimet lopetetaan. Turkistarhojen tyhjenemisen myötä ravinnonsaanti tarha-alueella loppuu jyrsijöiltä ja luonnonvaraisilta linnuilta, jotka lähtevät tarhoilta liikkeelle etsimään uusia ravinnonlähteitä. Siipikarjatilojen tulee kiinnittää erityishuomiota haittaeläintorjuntaan näin syksyllä ja erityisesti niillä alueilla, joilla turkistarhoja on jo tyhjennetty tai ne ovat tyhjenemässä.

Ohjeita haittaeläintorjuntaan (ETT)