NEWS

Ajankohtaista

Vuosikokous torstaina 7.4.2022

Siipikarjaliiton sääntömääräinen vuosikokous pidetään jälleen livekokouksena. Kokoukseen voi osallistua kaikki jäsenet, mutta äänestysoikeus on vain varsinaisilla jäsenillä. Sääntömuutosten jälkeen myös Broileryhdistyksen jäsenet ovat Siipikarjaliiton jäseniä.

Vuosikokoukseen on ennakkoilmoittautuminen: Ilmoittaudu Ilmoittautumiset ennen 31.3.

Kokousmateriaalit löytyvät kokonaisuudessaan siipi.netin intrasta. 

Asialista: 

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Hyväksytään kokouksen asialista
 6. Käsitellään vuoden 2021 toimintakertomus ja vahvistetaan se
 7. Esitetään vuoden 2021 tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
 8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 9. Vahvistetaan vuoden 2022 toimintasuunnitelma
 10. Vahvistetaan vuoden 2022 talousarvio ja määrätään vuoden 2023 jäsenmaksun suuruus
 11. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot ja matkakorvaukset
 12. Hallituksen jäsenten valinta
 13. Hallituksen puheenjohtajan valinta
 14. Muut asiat
 15. Vuosikokouksen päättäminen

Ennen kokousta on kahvitarjoilu klo 9:30 alkaen ja kokouksen jälkeen on mahdollisuus lounaaseen.

Lounaan jälkeen on Suojaa SiKana -hankkeen Eläintautiriskien hallinta -seminaari klo 13 alkaen, jonne kaikki ovat myös tervetulleita. Seminaariin on ilmoittauttava erikseen: Seminaari-ilmoittautuminen