Hankkeet

AIKAA ON

Maatilojen yksikkökoot ja riskit kasvavat

Hankeaika 01.01.2018 - 31.12.2021

Hankkeen sivusto

Maatilojen yksikkökokojen ja riskien kasvaessa syntyy helposti tilanne, jossa kokonaisuuden hallinta ja johtaminen korostuvat. ProAgria Länsi-Suomen Aikaa On -hankkeessa haemme yhdessä näihin asioihin ratkaisuja. Toimintamme koostuu jo aiemmin hyväksi koetusta pienryhmätoiminnasta, ajankohtaisista koulutus- ja teemapäivistä sekä lisäksi opintomatkoista ja kansainvälisestä yhteistyöstä. 

Eri tuotantosuunnat ovat kattavasti mukana: 

  • Maidontuotanto 
  • Siipikarja 
  • Lampaat 
  • Rehuntuotanto 
  • Erikoiskasvit 
  • Marjat 
  • Luomu 
  • Emolehmät/lihanaudat 
  • Vilja 
  • Peruna 

Hankkeelle on myönnetty vuoden jatkoaika 

Toteuttajataho
ProAgria Länsi-Suomi 

Yhteistyökumppanit
ProAgria Oulu, Länsi-Maito, Satamaito, Suomen Siipikarjaliitto ry, Maatilayrittäjät 

Rahoittaja
Euroopan maaseuturahasto, Satakunnan ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus 

 

Vastuuhenkilöt

Anu Ellä
Valtakunnallinen huippuosaaja, nurmentuotanto
johtaminen
pienryhmätoiminta

ProAgria Länsi-Suomi
040 180 1260
anu.ella@proagria.fi

Riikka Mäkilä
Asiantuntija, nurmentuotanto,
ProAgria, Varsinais-Suomi
040 180 1560
riikka.makila@proagria.fi

ELY-keskusEuroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoPro Agria