Hankkeet

BroilerNet

BroilerNet - Practice and science broiler production innovation network

Hankeaika 01.08.2022 - 31.07.2026

Hankkeen sivusto

BroilerNet on EU-Horisontti-hanke, jossa edistetään broilerien hyvinvointia, terveyttä ja tuotannon kestävyyttä. Hankkeessa tiivistetään eurooppalaisen broileralan yhteistyötä niin tutkimuksen kuin kehittämisen alalla.

BroilerNet kokoaa yhteen 13 eri maan broileralan toimijat vahvistaakseen eurooppalaista broilertuotantoa entistä kestävämmäksi luomalla kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja ja lisäämällä tutkimuksen ja alan yhteistyötä. Hanketta hallinnoi Ruotsin maatalousyliopisto SLU.. BroilerNet-hanketta toteutetaan Suomen lisäksi Ruotsissa, Saksassa, Puolassa, Alankomaissa, Ranskassa, Sloveniassa, Portugalissa, Espanjassa, Italiassa, Kreikassa, Irlannissa, Isossa-Britanniassa.

Hankkeessa on mukana joka maasta elinkeinon toimija sekä tutkimuslaitos. Suomesta hankepartnereina ovat Siipikarjaliitto ja Helsingin yliopisto, ja mukaan hankkeeseen toivotetaan tervetulleeksi kaikki tuottajat ja alan toimijat, kehittäjät ja tutkijat.

Hankkeessa perustetaan 13 kansallista, laaja-alaista innovaatioverkostoa, jotka tunnistavat broileralan tärkeimpiä ongelmia ja haasteita kolmesta eri teemasta: broilerien terveydestä, hyvinvoinnista sekä ympäristöasioista eli tuotannon kestävyydestä. 

BroilerNet-hankkeessa

  1. Perustetaan 13 kansallista broilertuotannon asiantuntijaverkostoa tuottajista ja muista alan toimijoista ja tutkijoista. Verkosto tunnistaa tuotannollisia haasteita ja etsii hyviä käytäntöjä.
  2. Perustetaan eurooppalaiset asiantuntijaverkostot broilerien terveyteen, hyvinvointiin ja ympäristön kestävyyteen, joissa on edustettuina kaikki hankkeessa olevat maat. Verkostojen tehtävänä on arvioida kansallisten verkostojen esiintuomia haasteita, arvioida hyviä käytäntöjä ja jalostaa niitä yhteisesti jaettaviksi.
  3. Tehdään yhteistyötä EU:n EIP-Agri -ohjelman innovaatiohankkeiden kanssa. Jostain hankkeessa esille tulevasta haasteesta voidaan luoda erillinen kansallinen innovaatiohanke, jossa paneudutaan entistä syvemmälle ongelmaan ja sen ratkaisuihin.
  4. Tunnistetaan ja arvioidaan broilertuotannon haasteet kolmesta eri teemasta (terveys, hyvinvointi ja ympäristön kestävyys).
  5. Etsitään haasteisiin ratkaisuja unohtamatta talous- ja kestävyysnäkökulmia.
  6. Jaetaan tietoja parhaista, eurooppalaisista broilertuotannon käytännöistä eri kanavien kautta.

Yhteyshenkilö:

Veera Lehtilä, veera.lehtila@siipi.net

BroilerNet

Materiaalit