Hankkeet

KANAVA II

Kananmunaketjun laatujärjestelmän kehittämishanke

Hankeaika 01.04.2020 - 31.12.2022

Hankkeen tavoitteena on selvittää ja hankkia Suomeen suomalaisen munantuotantoketjun tarpeisiin digitaalisena ratkaisuna oma tietojärjestelmä, joka kerää tuotanto- ja laatutietoa alan toiminnan kehittämiseen. Tausta- ja tuotantotietojen kerääminen tietopankkiin on kansallisen hyvän tuotantotavan todentamista.

Hankkeen lopputulemana on auditoitu alkutuotannon laatujärjestelmä, jonka avulla

  • Tuotanto- ja laatutiedot löytyvät yhdestä paikasta
  • Tuottajien tietämys tuotannon määrään ja laatuun liittyvistä toimenpiteistä kasvaa
  • Kiinnostus tuotannon kehittämiseen lisääntyy
  • Alalla on käytössään kansallista tuotantotietoa
  • Auditoitu laatujärjestelmä vastaa asiakkaiden ja yhteiskunnan vaatimuksiin avoimuudesta ja vastuullisuudesta
  • Kerättyä tietoa voidaan hyödyntää markkinoinnissa niin kotimaassa kuin ulkomailla

Hanke toteutetaan määrittelemällä tietojärjestelmän rakenne ja kerättävät tiedot, määrittelemällä säännöt, hallinto, käyttäjät ja valtuutukset ja kartoittamalla jo valmiit vastaavat järjestelmät. Kun tarpeet on määritelty, kilpailutetaan järjestelmän toimittaja ja kehitetään haluttu järjestelmä. Järjestelmän valmistuessa aloitetaan käyttäjien kouluttaminen ja tilojen auditointikäynnit. Auditoinnilla konkretisoidaan suomalaisen kananmunatuotannon laatutyö, vakuutetaan asiakkaat laatujärjestelmästä sekä mahdollistetaan laatutyön markinointi.

 

Toteuttajataho
Suomen Siipikarjaliitto ry

Rahoittaja
Maa- ja metsätalousministeriö; Ruokaketjuhanke

 

Vastuuhenkilöt

Hanna Hamina, Hankejohtaja, p. 050 573 0773, hanna.hamina@siipi.net

Veera Lehtilä, Projektipäällikkö, p. 044 730 7701, veera.lehtila@siipi.net

MMMSiipikarjaliitto

KANAVA II

Materiaalit