Hankkeet

Kanavasta kilpailukykyä

Kanavasta kilpailukykyä - kanaketjun neuvonnan kehittämishanke

Hankeaika 01.01.2023 - 31.10.2024

Kanavasta kilpailukykyä -hankkeessa luodaan neuvontakonsepti, joka vastaa kanatalouden erityistarpeisiin.

Kasvava kanatalous on markkinalähtöinen sektori, johon kohdistuu paineita niin kannattavuudessa, riskienhallinnassa kuin tuotannon laadun ja läpinäkyvyyden todentamisessa. Tulevaisuuden tuottajien tarpeisiin räätälöity laadukas neuvonta edellyttää sektorin laajaa ja syvällistä osaamista.

Neuvontakonseptissa hyödynnetään Kanavan tilatason tuotanto- ja laatutietoja sekä kansallisia vertailutietoja. Neuvonnassa ohjataan tiloja hyödyntämään digitaalista Kanavaa oman tuotantonsa arviointiin ja vertailuun. Tavoitteena on kehittää edelleen tuotannon laatua ja riskienhallintaa sekä osoittaa niiden merkitys yrityksen kilpailukyvylle ja kannattavuudelle. Neuvonnassa ohjataan tuottajia analysoimaan tuotantoaan sekä arvioimaan mahdollisia riskejä ja varautumaan niihin.

Siipikarjaliitto on saanut maa- ja metsätalousministeriöltä erityisavustuksen hankkeen toteuttamiseen.

Yhteyshenkilö: 

Kati Näsärö, kati.nasaro@siipi.net 

MMM