Hankkeet

KILPA 2020

Suomalaisen kotieläintuotannon kokonaisvaltaisen kilpailukyvyn vahvistaminen

Hankeaika 01.03.2018 - 31.12.2020

Hankkeen sivusto

Hankkeella vahvistettiin suomalaisen kotieläintuotannon kilpailukykyä tuottamalla tietoa kotimaisen eläintuotannon eri ominaisuuksista ja erityisesti ympäristösuorituskyvystä suhteessa Ruotsiin, Viroon, Tanskaan, Saksaan, Alankomaihin ja Puolaan. Tarkastelussa tunnistettiin suomalaisen tuotannon ja sen ympäristösuorituskyvyn hyödyntämispotentiaali ja sen taloudelliset reunaehdot. Lisäksi hankkeessa identifioitiin tärkeimmät keinot kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja parantamiseksi.

Toteuttajataho
Luonnonvarakeskus Luke

Yhteistyökumppanit
Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti; Ruokatieto Yhdistys ry

Rahoittaja
Maatilatalouden kehittämisrahasto (MAKERA)

 

Vastuuhenkilöt

Marketta Rinne, Tutkimusprofessori (Luke), p. +358295326482, marketta.rinne@luke.fi

Merja Saarinen, Erikoistutkija (Luke), p. +358295326560, merja.saarinen@luke.fi

Jarkko Niemi, Tutkimusprofessori (Luke), p. +358295326392, jarkko.niemi@luke.fi

MMMLuke