Hankkeet

ETT ry:n RUOKAKETJU 3 -hanke

Kansalliset laatujärjestelmät osana kestävää ruokajärjestelmää

Hankeaika 01.04.2020 - 31.07.2022

Hankkeen sivusto

Hankkeessa on kolme päätavoitetta:

1. Kehittää kansallisia laatujärjestelmiä maito- ja lihaketjuissa. Keskeisinä toimenpiteinä on kehittää todennettujen laatujärjestelmien luomista maito- ja lihaketjuille ja edistää niiden käyttöönottoa, kehittää kansallisen tuotantoeläinten terveydenhuollon hyvinvoinnin mittareita ja raportointia sekä edistää vastuullista antibioottien käyttöä mm. kehittämällä lääkekäytön tiedonkeruuta ja -raportointia.

2. Edistää tautisuojausta ja estää tautien leviämistä alkutuotannossa. Keskeisiä toimenpiteitä ovat yhteenveto salmonellasaneerauksista, tilatason tautisuojauksen parantaminen, eläintautien leviämisen estäminen mm. edistämällä Biocheckin käyttöönottoa nauta- sika- ja siipikarjatiloilla sekä turvallisen eläinliikenteen tärkeyden viestinnällinen tehostaminen nautatiloilla.

3. Parantaa tuottajien ja eläinlääkäreiden osaamista eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä viestiä eläinlääkärin roolista osana laatujärjestelmiä. Keskeisiä toimenpiteitä ovat koulutukset mm. mikrobilääkkeiden käytön vähentämiseksi ja tautisuojauksen parantamiseksi.

 

Toteuttajataho
Eläinten terveys ETT ry

Yhteistyökumppanit
Siipikarja- sika- ja nautasektori

Rahoittaja
Maa- ja metsätalousministeriö; Ruokaketjuhanke

 

MMMETT