Hankkeet

SiipiHiili

Siipikarjatilojen monimuotoisuutta ja hiilen sidontaa lisäävien toimien yhteensovittaminen – alueelliset ja paikalliset pilotit

Hankeaika 01.03.2022 - 15.10.2024

Hankkeen sivusto

Suomalaisessa siipikarjatuotannossa, kananmunan ja broilerinlihan tuotantoketjujen ilmastovaikutukset ovat vastikään arvioitu. Koska siipikarjatiloilla on yleensä myös muuta tuotantotoimintaa kuten rehuviljan viljelyä ja metsänhoitoa, siipikarjatuotannossa on tarve selvittää: Miten tutkimustietoon pohjautuen voidaan yhteensovittaa sekä tilojen monimuotoisuuden, että hiilensidontaa edistäviä toimia tiloilla. Näin voidaan tarttua samalla ilmastovaikutuksia tilalla aiheuttaviin todennettuihin siipikarjatuotantoketjujen hiilijalanjälkiin.

Pyrimme saavuttamaan asettamamme päätavoitteen kolmen yksityiskohtaisen työpaketin avulla:
1. Kartoitamme siipikarjatuottajien koetut merkitykset tilan ympäristötoimista, selvitämme
siipikarjantuotantotilojen keskimääräisen viljelykiertohistorian, viljelyn monipuolisuuden ja
maankäytön monimuotoisuuden1 (työpaketti 1, toteutus v. 2022)

2. Yhteensovitamme käytännössä paikallisilla siipikarjatiloilla elinympäristöjen ja viljelykiertojen monimuotoisuutta ja hiilen sidontaa edistävät toimet ja tutkimukseen pohjaavat tulokset tuotantoprosessien ilmastovaikutuksista (työpaketti 2, toteutus v. 2023-2024)

3. Monistamme onnistuneimmat siipikarjatilatason monimuotoisuutta ja hiilinieluja kasvattavat käytännöt ja edistämme kyseisen tiedon käyttöä siipikarjatilojen verkostossa ja tiedotamme toimista alan muille toimijoille ja kuluttajille (työpaketti 3, toteutus 2022-2024)

Hankkeen toiminta-alue on Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Kanta-Hämeen, Satakunnan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen maakunnat, joissa tuotetaan yhteensä yli 95 % Suomen siipikarjatuotannosta. SiipiHiilen paikallisen tason tilakohtaiseen kehittämistyöpilottiin osallistuu 8-10 siipikarjatilaa (kananmunantuotanto-, broileri- ja kalkkunatiloja). 

Toteuttajat

Pyhäjärvi-instituutti ja Siipikarjaliitto

Yhteyshenkilöt

Reija Hietala, Pyhäjärvi-instituutti, etunimi.sukunimi@pji.fi,  puh. 044 034 4051

Sauli Jaakkola, Pyhäjärvi-instituutti, etunimi.sukunimi@pji.fi, puh. 044 045 6423

Veera Lehtilä, Siipikarjaliitto, etunimi.sukunimi@siipi.net, puh. 044 730 7701

Pyhäjärvi-instituuttiSiipikarjaliittoMMMHiilestä kiinni

SiipiHiili

Materiaalit