Hankkeet

SUOJAA SIKANA

Sika- ja siipikarjatilojen tautiriskienhallinnan kehittämishanke

Hankeaika 01.05.2020 - 30.09.2023

Hankkeen sivusto

Suojaa SiKana on sika- ja siipikarjatilojen tautisuojauksen kehittämishanke. 

Kyseessä on tuottajille ja muille tiloilla toimiville suunnattu koulutushanke, jossa järjestetään kaikille tuotantoaloille yhteisiä ja tuotantosuuntakohtaisia koulutuksia, jotka ovat suunnattu sika-, broileri-, kalkkuna- ja kananmunatuottajille. Tilakohtaisen tautisuojauksen kehittämiseksi järjestetään pienryhmätoimintaa ja tilakäyntejä. Hankkeen projektipäällikkönä toimii eläinlääkäri Kati Näsärö, joka vastaa koulutusten järjestämisestä ja tilakäyntien toteuttamisesta. Hankkeen toiminnassa käytetään kattavasti etäkoulutuksen ja -neuvonnan välineitä. Hankkeessa tehdään yhteistyötä muiden käynnissä olevien tautisuojaushankkeiden kanssa.

Hanke toteutetaan Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan ja Pirkanmaan ELY-keskusten alueella. Hankealueella tuotetaan merkittävä osa suomalaisesta sian- ja siipikarjanlihasta sekä kananmunista: sianlihasta noin 60 %, broilerinlihasta noin 60 %, kalkkunanlihasta noin 70 % ja kananmunista noin 80 %.

 

Toteuttajataho
Suomen Sikayrittäjät ry, Suomen Siipikarjaliitto ry ja Eläinten terveys ETT ry

Rahoittaja
Euroopan maaseuturahasto

 

Vastuuhenkilöt

Ari Berg, Hankejohtaja (Suomen Sikayrittäjät ry), p. 040 566 7328, ari.berg@ariberg.fi

ELL Kati Näsärö, Projektipäällikkö, p. 050 347 2852, kati.nasaro@fimnet.fi 

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoSuomen SikayrittäjätSiipikarjaliittoETT

SUOJAA SIKANA

Materiaalit