Hankkeet

TURPEEN KORVAAJAT

Kuiviketurpeen korvaajat broilertuotannossa

Hankeaika 01.08.2021 - 31.07.2023

Hankkeen sivusto

Kuiviketurpeen korvaajat -hankkeessa tutkitaan korvaavia kuivikevaihtoehtoja ja niiden seoksia siipikarjatuotannossa. Tässä hankkeessa pyritään tarkastelemaan kuivikevaihtoehtojen kuivike- ja jälkikäyttöominaisuuksia sekä materiaalin hygieenisyyttä, käyttöturvallisuutta, käytettävyyttä, saatavuutta, hintaa ja ympäristövaikutuksia. Hankkeessa selvitetään laboratoriossa kuivikkeiden ominaisuuksia ja tehdään kuivikekokeita pilottitiloilla. Lisäksi selvitetään kuivikkeiden taloudellista kannattavuutta sekä kuivikelannan vaikutusta ravinteiden kiertoon ja peltokäyttöön.

Hankkeen tavoitteena on identifioida potentiaalisia vaihtoehtoja kuiviketurpeelle broilerituotannossa. Kuiviketurpeen saatavuuden vaikeutuminen uhkaa kotieläintuotannon, erityisesti broilerituotannon kilpailukykyä. Tämän hankkeen tuloksilla pyritään löytämään potentiaalisia sekoitussuhteita vaihtoehtoisille kuivikkeille, jotta korkeatasoinen broilerituotanto, johon kuuluu erinomainen eläinten hyvinvoinnin taso ja antibioottivapaus, pystytään ylläpitämään samalla tasolla myös tulevaisuudessa.

Toteuttaja

SeAMK

osatoteuttaja Biolan Oy

Rahoittaja

Manner-Suomen maaseuturahasto, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Atria Oyj, Biolan Oy, Suomen Siipikarjasäätiö ja Kuortaneen OP säätiö

 

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoMaaseutu 2020SeAMKAtriaSiipiBiolan OySiipikarjaliittoKuortaneen OP säätiö