NEWS

Ajankohtaista

Eläinkuljettajakoulutus 14.3.2024

Kaupallisissa eläinkuljetuksissa eläinten käsittely kuljetusten aikana ja kuljettaminen edellyttää kouluttautumista. Eläinten kuljettajille ja hoitajille asetettavat vaatimukset vaihtelevat kuljetettavan eläinlajin ja kuljetusmuodon mukaan. Kotieläiminä pidettäviä hevos-, nauta-, lammas-, vuohi- ja sikaeläimiä tai siipikarjaa maantieajoneuvolla kuljetettaessa edellytetään kuljettajilta ja hoitajilta pätevyystodistusta. Muiden eläinlajien kuljettajilta ja hoitajilta edellytetään ainoastaan koulutukseen osallistumista.

Toteutusaika: 14.3.2024

Hinta: 150€ + alv (24%)

Paikka: HAMK, Hämeenlinnan korkeakoulukeskus

Koulutuksen sisältö: Eläinten fysiologia ja etenkin juoma- ja ravintotarpeet, eläinten käyttäytyminen ja stressin käsite, eläinten käsittelyn käytännön näkökohtia, ajokäyttäytymisen vaikutukset kuljetettavien eläinten hyvinvointiin ja lihan laatuun, eläimille annettava ensiapu, eläimiä käsittelevän henkilökunnan turvallisuusnäkökohdat ja eläinkuljetuksia koskevat eläinkuljetusasetuksen yleiset edellytykset.

Kouluttaja: MMM, agr. Tiina Harrinkari

Kieli: Koulutuksen materiaalit ja koekysymykset ovat suomeksi, englanniksi ja venäjäksi.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: Eläinkuljettajakoulutus; Kaupallisten eläinkuljetusten kuljettajien ja hoitajien koulutus ja koe 14.3.2024 - HAMK