Hankkeet

AI-RISKI

Lintuinfluenssan leviämiseen vaikuttavien riskitekijöiden kartoitus (AI-riski)

Hankeaika 01.01.2020 - 31.12.2022

Hankkeen sivusto

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa lintuinfluenssan riskitekijät suomalaisessa kananmuna- ja broilerituotannossa sekä selvittää niiden esiintyminen Suomessa alueellisesti ja ajallisesti.

Erityisesti tavoitteena on arvioida

 • millä ajanjaksolla lintuinfluenssan leviäminen Suomeen on ajankohtaisinta
 • mitkä ovat lintuinfluenssalle riskialtteimmat alueet Suomessa
 • mitkä riskitekijät edistävät lintuinfluenssaepidemian leviämistä suomalaisessa siipikarjassa
 • eroavatko kananmunatuotantomuotojen (virikehäkkikanalat, luomukanalat, ulkokanalat), harrastekanojen ja broilerituotannon lintuinfluenssan riskitekijät merkittävästi toisistaan.

Toteuttajataho
Ruokavirasto

Rahoittaja                                                                                                                                                                                                                                      Maatilatalouden kehittämisrahasto (Makera), Ruokavirasto ja  Luonnontieteellinen museo

 

Tutkimusryhmä

 • Pirkko Tuominen (Ruokavirasto, riskinarvioinnin yksikkö) projektin vastuullinen johtaja
 • Tuija Gadd (Ruokavirasto, virologian tutkimusyksikkö)
 • Teemu Lehtiniemi (BirdLife Finland)
 • Heidi Rossow (Ruokavirasto, riskinarvioinnin yksikkö)
 • Leena Seppä-Lassila (Ruokavirasto, riskinarvioinnin yksikkö)
 • Niina Tammiranta (Ruokavirasto, virologian tutkimusyksikkö)
 • Juha Tuomola (Ruokavirasto, riskinarvioinnin yksikkö)
 • Jari Valkama (Luonnontieteellinen museo)

Lisätietoa projektista

MMMRuokavirasto

AI-RISKI

Materiaalit