Hankkeet

SiFos

Sika- ja siipikarjatilat – lantafosforin ja -typen optimointi tilatasolla

Hankeaika 01.12.2017 - 31.05.2021

Sika- ja siipikarjatilat – lantafosforin ja -typen optimointi tilatasolla (SiFos) -hankkeessa tavoitellaan sikojen ja siipikarjan ruokinnan kehittämisellä typpi- ja fosforierityksen minimointia, rehujen valkuaispitoisuuden reaaliaikaisen hyödyntämisen tilatason tehostamista, sekä tilatason laskentatyökaluja, joiden avulla viljelijä voi tarkentaa tilansa ravinnekiertoa rehusta lantaan ja pellon kautta takaisin rehuun.

Loppuraportti

Fosforikiertolaskuri

Ohje fosforikiertolaskuriin

Ammoniakkipäästölaskuri

Toteuttajataho
Luonnonvarakeskus Luke

Yhteistyökumppanit
Suomen Siipikarjaliitto ry, Suomen ympäristökeskus SYKE, Hankkija Oy, A-Rehu Oy, GrainSense Oy ja Heikkilän porsastuotantotila 

Rahoittajat

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020, Atria Oyj, Hankkija Oy, Luken omarahoitus, muu kuin strateginen raha, MTK Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry

 

Vastuuhenkilöt

Liisa Keto, Erikoistutkija (Luke), p. +358295326650, liisa.keto@luke.fi

LukeAtriaHankkijaMTKMaaseutu 2020