Hankkeet

TEHOLANTA

Siipikarjanlannan käytön tehostamishanke

Hankeaika 01.07.2016 - 30.06.2018

Tuottajien aloitteesta syntynyt TEHOLANTA-hanke kehitti siipikarjanlannan käsittelyyn uusia, vesistöjen suojelua ja lannan hyödyntämistä tehostavia ratkaisuja. Tavoite oli luoda monistettavat ja tiloilla suoraan käyttöönotettavat esimerkkiratkaisut arvokkaiden ravinteiden kierrättämiseen. Hankkeen puitteissa toteutettiin mm. Teholanta opas.

Toteuttajataho
Työtehoseura TTS 

Yhteistyökumppanit
Luonnonvarakeskus Luke, Suomen Ympäristökeskus SYKE, Suomen Siipikarjaliitto ry ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK. 

Rahoittaja
TEHOLANTA-hanke sai tukea Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (EMR).

 

Vastuuhenkilöt

Tutkija Reetta Palva, TTS. Puhelin: 044 714 3692. Sähköposti: reetta.palva@tts.fi

Vanhempi tutkija Maarit Hellstedt, Luke. Puhelin: 029 532 6120. Sähköposti: maarit.hellstedt@luke.fi

Erikoistutkija Sari Luostarinen, Luke. Puhelin: 029 532 6346. Sähköposti: sari.luostarinen@luke.fi

Erikoistutkija Tapio Salo, Luke. Puhelin: 029 532 6516. Sähköposti: tapio.salo@luke.fi

Erikoistutkija Juha Grönroos, SYKE. Puhelin: 029 528 1128. Sähköposti: juha.gronroos@ymparisto.fi

Toiminnanjohtaja Hanna Hamina, Siipikarjaliitto. Puhelin: 050 573 0773. Sähköposti: hanna.hamina@siipi.net

Asiantuntija Kimmo Puolamäki, JAMK. Puhelin: 050 342 2072. Sähköposti: kimmo.puolamaki@jamk.f

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoTyötehoseura

TEHOLANTA

Materiaalit