Hankkeet

VIRIKETASO

Biohajoavien tasojen käyttö broilerien virikkeenä

Hankeaika 01.04.2019 - 31.12.2021

Hankkeen sivusto

Hankkeen tavoitteena on arvioida biohajoavien tasojen käytettävyyttä, vaikutuksia eläinten terveyteen ja hyvinvointiin, tasojen hävittämistä ja jätteen jalostamispotentiaalia sekä taloudellisuutta. Hanke tuottaa uutta tietoa lepotasoista ja niiden merkityksestä broilerin terveydelle ja hyvinvoinnille. Viriketasojen johdosta lisääntynyt broilereiden aktiivisuus voi myös näkyä tiettyjen teurashylkäyssyiden, kuten selluliitin, vähentyneenä määränä. Hanke edesauttaa broilereille sopivien, käytännöllisten ja hygieenisten tasojen käyttöä tiloilla. Biohajoavien tasojen avulla voidaan mahdollisesti myös parantaa broilerin lannan ja pehkun loppukäyttöä. Hanke toteutetaan vahvasti vuorovaikutteisena kokonaisuutena elinkeinon kanssa. Hankkeen tulosten perusteella saadaan tietoa sopivista virikeratkaisuista broilereille, mikä voi merkittävästi auttaa politiikka valmisteluissa tai hyvinvointikorvauksien ehtojen päivittämisessä.

Hankkeen loppuwebinaari pidetään 13.1.2022 klo 12 Teamsissa

Toteuttajataho
Luonnonvarakeskus Luke

Yhteistyökumppanit
Suomen Siipikarjaliitto ry, HKScan Oyj, Prizztech Oy ja Atria Oyj

Rahoittaja
Atria Oyj, HKScan Finland Oy, Maa- ja metsätalousministeriö MMM

 

Vastuuhenkilöt

Petra Tuunainen, Tutkija (Luke), p. +358295326607, petra.tuunainen@luke.fi

Tarja Koistinen, Erikoistutkija (Luke), p. +358295323541, tarja.koistinen@luke.fi

LukeAtriaHKScanMMM