Hankkeet

TURVEKE

Turvetta korvaavat uusiutuvat kuivikemateriaalit

Hankeaika 01.08.2019 - 31.12.2021

Hankkeen sivusto

Turvetta korvaavat uusiutuvat kuivikemateriaalit -hankkeen tavoitteena on vähentää turpeen käyttöä kuivikkeena etsimällä sitä korvaavia kohtuuhintaisia ja tilojen nykykäytäntöihin soveltuvia kuivikevaihtoehtoja, todentamalla niiden toimivuus käytännön olosuhteissa sekä selvittämällä potentiaalisimpien kuivikevaihtoehtojen elinkaariset ympäristövaikutukset. Tuottamalla luotettavaa tietoa kuivikkeiden ominaisuuksista eläinten kannalta, jatkokäytöstä ja –hyödynnettävyydestä sekä elinkaarivaikutuksista voidaan varmentaa kuluttajien myönteinen suhtautuminen uusiin toimintatapoihin. Kotieläintuotannolle edellisten lisäksi tiedot saatavuudesta sekä kuivituksen kustannuksista ovat oleellisia tuotannon kannattavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta. Ratkaisujen kehittäminen kiinteässä yhteistyössä elinkeinon kanssa nopeuttaa uusien materiaalien ja toimintatapojen käyttöönottoa. Turvetta korvaavilla tuotteilla voidaan saada teollisuuden mahdollisesti alihyödynnetyille sivujakeille ja muille materiaaleille uusia käyttökohteita sekä edistää kiertotaloutta. Tämän seurauksena yritystoimintaa on mahdollista synnyttää esimerkiksi kuivikemateriaalien jalostukseen ja lannan jatkojalostukseen.

Hankkeen kohderyhmänä ovat kotieläintilat sekä heidän kanssaan työskentelevät neuvojat ja suunnittelijat eri organisaatioissa.

Hankkeen muita hyödynsaajia ovat yritykset, joiden sivuvirtoja voidaan jatkossa käyttää/jatkojalostaa kuivikkeiksi.

 

Toteuttajataho
Luonnonvarakeskus Luke,

Suomen ympäristökeskus SYKE (osatoteuttaja)

Yhteistyökumppanit
Suomen Siipikarjaliitto ry, Suomen Broileryhdistys ry, Pihvikarjaliitto ry, Hippolis Hevosalan osaamiskeskus ry

Rahoittaja
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Suomen ympäristökeskus Syke, Euroopan maaseuturahasto

 

Vastuuhenkilöt

Katariina Manni, Tutkija (Luke), p. +358295322204, katariina.manni@luke.fi 

Markku Saastamoinen, Johtava tutkija (Luke), p. +358295326509

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoELY-keskusLukeSYKE

TURVEKE

Materiaalit